Въпреки стремглавото развитие на съвременната медицина диагнозата остра бъбречна недостатъчност остава сериозна и непредвидима. Протичането и възстановяването след нея зависи първо от вида бъбречна увреда, но не помалко и от подлежащото състояние на организма и придружаващите заболявания. Фаталният изход в острия период застига над 35%, но късните усложнения могат да бъдат също много сериозни.


Три са видовете остра бъбречна увреда според механизма на възникване

Могат да бъдат разглеждани като преренална, ренална и постренална бъбречна недостатъчност. В остновата на наименованието се поставя коренът Рен (Ren), което означава бъбрек. Следователно проблемът възниква преди, в самия бъбрек или след него. Механизмите са коренно различни, като при едните случаи причината се крие в бъбреците, а при други те биват вторично засегнати.


 

Пререналната бъбречна увреда се причинява най-често от намалено кръвоснабдяване на тези органи. Въпреки,че при нея бъбречните структури са запазени и здрави, смутеният кръвоток ниското артериално налягане водят до сриване на функцията им. Добре известно е, че бъбреците функционират при кръвно над 80/50 mmHg. Под тази стойност спира филтрирането на кръвта и производството на урина.

 

При реналната увреда бъбречните гломерули и най-вече тубулите (каналчетата) са засегнати от реален болестен процес. Причината често се крие в нефротоксични медикаменти или други вещества. Гломерулонефрити, лупус, рабдомиолиза са само малък списък от специфичните бъбречни заболявания. Вследствие на нарушено кръвоснабдяване през бъбречните артерии, могат да настъпят вторични органични увреди, които да останат дори след въстановяване на кръвотока.

 

Постреналната бъбречна недостатъчност се дължи на обструкция (запушване) на пътищата на оттичане на урината на различни нива. Обикновено това е проблем, който е динамичен и бързо се възстановява, ако се премахне препятствието. При продължителни и усложнени с уроинфекции случаи обаче могат да настъпят трайни и тежки увреди в бъбречния паренхим.


Какво следва след остра бъбречна недостатъчност? Прогнози за възстановяване

Протичането е различно според вида на бъбречната увреда. Възстановяването на добро бъбречно кръвообращение и спокойно оттичане на урината в много случаи е достатъчно. Бъбреците продължават да работят без трайни последици и с много кратък възстановителен период. При най-тежките варианти се засягат трайно бъбречните структури. Протичнаето е на няколко фази с последователно намаляване на урината (анурия), увеличаване на количеството (полиурия) и дълго възстановяване след това.

 

В по-голямата част от случаите заболяването изисква болнично лечение. Описаните огромни амплитуди в бъбрената дейност създават критични ситуации за организма. Правилното балансиране на електролитите и телесните течности през острия и възстановителен период би намалил рисковете и скъсил интервала на бъбречното възстановяване. Реналната бъбречна увреда изисква поне половин година възстановителен период, като той може да нарастне дори до година. От огромно значение е дали има подлежащо бъбречно заболяване или придружаващи страдания. При т.нар. „здрава основа“ възстановяването е много по-кратко. 

 

NEWS_MORE_BOX

 

През този период е необходимо да се спазва съобразена със състоянието диета, щадяща бъбреците. Нерядко се налага и избягване на рискови медикаменти, които да свръхстимулират бъбреците, както и директно нефротоксични лекарства. Провеждането на изследвания с контрастна материя биха могли да са по-рискови дори и при вече възстановени стойности на кратинин и уреята. 

 

Важен е редовният контрол при наблюдаващ лекар. Дори и при нормално протекъв възстановителен период рискът от развитие на хронична бъбречна недостатъчност остава сравнително висок. Бъбречните функциониращи структури са много фини и деликатни. Нерядко тяхното пълно възстановяване остава невъзможно.