Избухването на пандемията от коронавирус (COVID-19) оказа силно влияние върху цялото население, включително пациентите, които са болни от онкологични заболявания. Болните от рак са сред хората с висок риск от тежко протичане на инфекцията, тъй като имунната им система често е отслабена, както от самото онкологично заболяване, така и от терапията срещу него.


COVID-19 е все още не достатъчно добре проучен вирус и лекарите нямат достатъчно налична конкретна информация за рисковете при инфекция с коронавирусът на пациенти с рак. Но има достатъчно информация относно риска от инфекция като цяло за онкоболните.


Някои онкоболни пациенти са изложени на по-голям риск от тежко протичане на коронавирусната инфекция. Най-уязвимите пациенти с рак са:


  • Пациентите, които са подложени на активна химиотерапия или лъчетерапия;
  • Пациентите с ракови заболявания на кръвта или костния мозък, като левкемия, лимфом или миелом, на всеки етап от лечението;
  • Пациенти, които са на имунотерапия или друго лечение на рак чрез антитела;
  • Пациенти, които минават през други лечения на рак, които могат да повлияят на имунната система, като инхибиторите на протеин киназа или PARP инхибитори;
  • Пациенти, които са имали трансплантация на костен мозък или стволови клетки през последните 6 месеца, или които все още приемат имуносупресивни лекарства.

В допълнение, няколко фактора, които може да съпътстват онкологичните заболявания и могат да бъдат свързани с по-лоша прогноза при инфекция с COVID-19 са:

  1. Възраст над 60 години;
  2. Съществуващо сърдечно-съдово заболяване;
  3. Съществуващо респираторно заболяване.

Колкото повече от тези индивидуални фактори притежава един онкоболен пациент, толкова по-голяма е вероятността те да провокират сериозно протичане на инфекция с COVID-19, особено ако се лекува със системни противоракови терапии.


Най-добрият начин да се предотврати заболяването е да се избегне излагането на този вирус, което е особено важно за онкоболните, тъй като те са изложени на по-висок риск от тежко протичане на инфекцията, ако се заразят, особено пациенти, които са на активна химиотерапия и пациенти с трансплантация на костен мозък. Това е така, защото имунната им система може да бъде силно отслабена от лечението.


Съществуват много фактори, които трябва да бъдат взети предвид при вземането на важно решение, като отлагане на лечението на рак, за да се избегне потенциална инфекция с COVID-19. Пациентите трябва да говорят с лекуващия ги онколог за рисковете от отлагане на лечението спрямо потенциалната полза от намаляване на риска от инфекция. Трябва да се обсъдят целите на лечението на рака, вероятността ракът да бъде контролиран с планирано лечение, интензивността и страничните ефекти от лечението на рака, както и поддържащата грижа, която се предлага за намаляване на страничните ефекти от лечението.