Периферната невропатия представлява състояние, причинено от увреждане на периферната нервна система. Периферната нервна система осъществява връзка между централната нервна система (главния и гръбначния мозък) и всички органи и тъкани на тялото чрез (двигателни и сетивни) нервни влакна.


Функцията на тези нерви е да доставят сигнали за физически усещания обратно към мозъка. Тези нерви също така подсигуряват, че вътрешните дейности на тялото, като кръвообращение и храносмилане, работят както трябва.


Увреждането на периферната нервна система пречи на комуникацията между частите на тялото и централната нервна система. Тъй като всеки периферен нерв има високоспециализирана функция в определена част от тялото, при увреждане на нервите могат да се появят множество различни симптоми, като:


Понякога могат да възникнат от по-тежко симптоми, като:

  • Пареща болка (особено през нощта);
  • Загуба на мускулна маса;
  • Парализа;
  • Дисфункция на орган или жлеза

При някои хора периферната невропатия може да повлияе на:

  • Храносмилането;
  • Поддържането на безопасни нива на кръвно налягане;
  • Потенето;
  • Нормалната сексуална активност

В най-екстремните случаи може да се затрудни дишането или да се появи органна недостатъчност.


Някои форми на невропатия включват увреждане само на един нерв и се наричат мононевропатии. По-често обаче от състоянието са засегнати множество нерви във всички крайници, наречени полиневропатия. Понякога са засегнати два или повече изолирани нерва в отделни области на тялото. Това състояние се нарича множествен мононеврит.


При остри невропатии, като синдром на Гилен-Баре (Guillain-Barré), известен също като остра възпалителна демиелинизираща полиневропатия, симптомите се появяват внезапно, прогресират бързо и отзвучават бавно, докато увредените нерви заздравяват.


При хронични невропатии симптомите започват да се проявяват леко и прогресират бавно. Възможно е някои хора да имат периоди на облекчение, последвани от рецидив. Други могат да достигнат го стадий на плато, при който симптомите остават същите в продължение на много месеци или години. Някои хронични невропатии се влошават с течение на времето, но много малко техни форми се оказват фатални, освен ако не бъдат усложнени от други заболявания. Понякога невропатията е симптом на друго заболяване.


При най-честите форми на полиневропатия болката и други симптоми често се появяват симетрично, например в двата крака, последвано от постепенно прогресиране, като след това симптомите обхващат и ръцете и могат да прогресират до централната част на тялото. Много хора с диабетна невропатия изпитват този модел на увреждане.


Библиография:
1. Department of Neurology Columbia University. Peripheral neuropathy
2. US National Library of Medicine. Peripheral neuropathy
3. Ekiz E, Ozkok A, Ertugrul NK. Paraneoplastic mononeuritis multiplex as a presenting feature of adenocarcinoma of the lung
4. Johns Hopkins Medicine. Peripheral neuropathy
5. National Institutes of Health. Peripheral neuropathy fact sheet