Генът JAK2 дава инструкции за производството на протеин, който насърчава растежа и деленето (пролиферацията) на клетките. Този протеин е част от сигналния път който предава химични сигнали от извънклетъчната среда към ядрото на клетката.

 

Сигналният път - Jak2/Stat3 представлява серия от биологични механизми, необходими за растежа на клетките. JAK2 протеинът е особено важен за контролирането на производството на кръвни клетки от хемопоетични стволови клетки. Тези стволови клетки са разположени в костния мозък и имат потенциала да се развиват в червени кръвни клетки, бели кръвни клетки и тромбоцити.Някои генни мутации се получават по време на живота на човек и присъстват само в определени клетки. Тези мутации се наричат соматични и не се унаследяват.

 

Соматичните мутации в гена JAK2 са свързани с развитието на есенциална тромбоцитемия, разстройство, което се характеризира се с увеличен брой тромбоцити -  кръвни клетки, участващи в нормалното съсирване на кръвта.


При най-често срещаната мутация (Val617Phe или V617F) се замества аминокиселината валин с аминокиселината фенилаланин на позиция 617 в протеина. Тази конкретна мутация се открива при приблизително половината от хората с есенциална тромбоцитемия.


Мутацията на гена V617F JAK2 води до производството на JAK2 протеин, което води до свръхпроизводство на кръвни клетки - мегакариоцити. Тъй като тромбоцитите се образуват от мегакариоцитите, свръхпроизводството им води до увеличен брой на тромбоцитите. Излишните тромбоцити могат да причинят ненормално съсирване на кръвта (тромбоза), което води до наличие на симптоми на есенциална тромбоцитемия.


Соматичните мутации в гена JAK2 са свързани с полицитемия - разстройство, характеризиращо се с неконтролируемо производство на кръвни клетки. Мутацията на V617F се открива при приблизително 96% от хората с полицитемия. Около 3 процента от засегнатите лица имат соматична мутация в района на екзон 12 (кодиращ участък) на гена JAK2.


JAK2 генните мутации водят до производството на JAK2 протеин, който подобрява оцеляването на клетката и увеличава производството на кръвни клетки. При толкова много допълнителни клетки в кръвообращението е по-вероятно да се образуват кръвни съсиреци (тромби).

 

Освен това по-гъстата кръв тече по-бавно в организма, което не позволява на органите да получат достатъчно кислород. Много от признаците и симптомите на полицитемия вера са свързани с липса на кислород в тъканите на тялото.


Соматичните мутации на гена JAK2 също са свързани с първична миелофиброза - състояние, при което костният мозък се заменя с фиброзна тъкан (фиброза). Мутацията на V617F се открива при приблизително половината пациенти с първична миелофиброза. Малък брой хора с това състояние имат мутации в областта на екзон 12 на гена.

 

Тези мутации на гена JAK2 водят до получаването на конститутивно активен JAK2 протеин, което води до свръхпродукция на патологични мегакариоцити. Тези мегакариоцити стимулират други клетки да отделят колаген - протеин, който обикновено изпълнява опорна функция в костния мозък, но причинява нарушения при първичната миелофиброза. Поради фиброзата костният мозък не може да произведе достатъчно нормални кръвни клетки, което води до признаците и симптомите на състоянието.


Мутацията V617F от време на време се открива при пациенти с левкемия или други заболявания на костния мозък. Синдромът на Бъд-Киари, който се развива в резултат от запушване на чернодробните вени, също може да бъде свързан с мутацията на V617F, когато синдромът е причинен от основно разстройство на костния мозък. Не е известно как една конкретна мутация може да бъде свързана с няколко състояния.


Библиография:
Spivak JL. Narrative review: Thrombocytosis, polycythemia vera, and JAK2 mutations: The phenotypic mimicry of chronic myeloproliferation.
Patel RK, Lea NC, Heneghan MA, Westwood NB, Milojkovic D, Thanigaikumar M, Yallop D, Arya R, Pagliuca A, Gäken J, Wendon J, Heaton ND, Mufti GJ. Prevalence of the activating JAK2 tyrosine kinase mutation V617F in the Budd-Chiari syndrome. Gastroenterology.