Какво е кръвна натривка?

Кръвната натривка представлява морфологично изследване на клетките от периферната (циркулиращата в тялото) кръв. Този метод на изследване прави оценка на червените кръвни клетки (RBC), белите кръвни клетки (WBC) и тромбоцитите, както и за разграничаване на различните видове бели кръвни клетки и определяне на техните относителни проценти в кръвта.


Кръвна натривка може да помогне за откриване, диагностициране и/или наблюдение на редица дефицити, заболявания и нарушения, засягащи производството на кръвни клетки, тяхната функция и продължителност на живота.В какво се състои изследването?

Кръвната натривка представлява капка кръв, разпръсната върху предметно стъкло, което след това се третира със специално багрило и кръвните клетки върху предметното стъкло се оценяват и изследват. Лаборанти изследват кръвните натривки ръчно с помощта на микроскоп. Вече има достъпни автоматизирани цифрови системи, които помагат за анализирането на кръвните натривки по-ефективно.


Кръвната натривка предоставя информация за клетките, които присъстват в кръвта по време на получаване на пробата. Изследването дава възможност за оценка на следните клетки:

 • Белите кръвни клетки (левкоцити) – помагат в борбата с инфекциите или участват в имунните реакции;
 • Червените кръвни клетки (еритроцити) – пренасят кислород до тъканите;
 • Тромбоцити (кръвни плочици) – малки клетъчни фрагменти, които са жизненоважни за правилното съсирване на кръвта

Тези клетъчни популации се произвеждат и узряват главно в костния мозък и накрая се освобождават в кръвния поток. Броят и видът на всяка клетка, присъстваща в кръвта, варират, но обикновено се поддържат от тялото в определени граници.


Капката кръв върху предметното стъкло, използвана за кръвна натривка, съдържа милиони червени кръвни клетки, хиляди бели кръвни клетки и стотици хиляди тромбоцити. Кръвната натривка:

 • Сравнява размера, формата и общия вид на белите кръвни клетки (WBC) с установения вид на нормалните клетки. Изследването също така определя петте различни вида левкоцити (WBC) и техните относителни проценти (диференциално броене на левкоцитите);
 • Оценява размера, формата и цвета (индикатори за съдържанието на хемоглобина) на червените кръвни клетки (морфология на червените кръвни клетки);
 • Оценява броя на наличните тромбоцити

Различни заболявания и състояния могат да повлияят на броя и външния вид на кръвните клетки. Изследването на кръвната натривка се използва в подкрепа на констатациите от други тестове. Например червените кръвни клетки, които изглеждат по-малки и по-бледи от обичайно, могат да подкрепят други резултати, които показват вид анемия. По същия начин, наличието на бели кръвни клетки, които не са напълно зрели, може да потвърди информацията от други тестове, за да помогне за диагностицирането на инфекция, злокачествено заболяване или други състояния.


Как се използва кръвната натривка?

Кръвната натривка често се използва като последващ тест за анормални резултати от пълна кръвна картина (ПКК) за оценка на различните видове кръвни клетки. Изследването може да бъде използвано за диагностициране и/или наблюдение на множество състояния, които засягат популациите от кръвни клетки.


Кръвната натривка често се използва за категоризиране и/или идентифициране на състояния, които засягат един или повече видове кръвни клетки и за наблюдение на пациенти, подложени на лечение за тези състояния.


Съществуват множество заболявания, нарушения и дефицити, които могат да повлияят на броя и вида на произведените кръвни клетки, тяхната функция и продължителността на техния живот. Примерите включват анемия, миелопролиферативни неоплазми, нарушения на костния мозък и левкемия.


Обикновено само нормални, зрели или почти зрели клетки се освобождават в кръвния поток, но определени обстоятелства могат да накарат костния мозък да освободи незрели и/или анормални клетки в кръвообращението. Когато има значителен брой здрави клетки или вид анормални клетки, това може да сочи заболяване или състояние и да накара лекаря да направи допълнителни тестове.


Кога се назначава изследването?

Кръвната натривка се назначава предимно като последващ тест, когато пълната кръвна картина показва наличието на атипични, анормални или незрели клетки. Изследването може да бъде извършено, когато човек има признаци и симптоми, които предполагат състояние, засягащо производството на кръвни клетки или продължителността на техния живот.
Примери за признаци и симптоми, които могат да показват едно от тези кръвни заболявания, включват:

 • Слабост, умора;
 • Блед външен вид;
 • Необяснима жълтеница, която представлява пожълтяване на кожата и склерите (бялото на очите);
 • Висока температура;
 • Епизоди на прекомерно кървене, лесно образуване на синини или чести кръвотечения от носа;
 • Уголемяване на далака (спленомегалия);
 • Болка в костите

Кръвна натривка може също да бъде назначавана редовно, когато човек се лекува или наблюдава за заболяване, свързано с кръвните клетки.


Библиография:
1. Pagana, Kathleen D. & Pagana, Timothy J. Mosby’s Diagnostic and Laboratory Test Reference 5th Edition
2. Biology of Blood. The Merck Manual Home Edition
3. Dugdale D. Blood Smear. MedlinePlus Medical Encyclopedia
4. Cutler, C. Blood smear. MedlinePlus Medical Encyclopedia
5. Lab Tests Online. Blood Smear