Какво е ХИВ?

ХИВ представлява вирус (човешки имунодефицитен вирус), който уврежда имунната система на човекa. Нелекуваната инфекция с ХИВ засяга и убива CD4 клетките, които са вид имунни клетки, наречени Т-клетки.


С течение на времето, тъй като ХИВ убива повече CD4 клетки, в тялото е по-вероятно да се развият различни видове заболявания като рак. ХИВ се предава чрез телесни течности, които включват:


  • Кръв;
  • Семенна течност;
  • Вагинални секрети и ректални течности;
  • Кърма

Вирусът не се пренася по въздушен път или чрез случаен контакт. Тъй като ХИВ вгражда генетичния си материал в ДНК на клетките, състоянието остава за цял живот и в момента няма лечение, което да елиминира ХИВ от тялото, въпреки че много учени работят върху този проблем.


Въпреки това, с медицински мерки, включително лечение, наречено антиретровирусна терапия, е възможно да се управлява инфекцията с ХИВ и да се живее с вируса в продължение на много години.


Без лечение човек с ХИВ инфекция може да развие сериозно състояние, наречено синдром на придобита имунна недостатъчност, известно като СПИН. Тогава имунната система става твърде слаба, за да реагира успешно срещу други инфекции и заболявания.


Нелекувана, продължителността на живота със СПИН в последен стадий е около 3 години. С антиретровирусната терапия ХИВ може да се контролира добре и продължителността на живота може да бъде почти същата като при хората, които не са се инфектирали с ХИВ.


Какво е СПИН?

СПИН е заболяването, което може да се развие при хора, които са били инфектирани с ХИВ. Това е най-напредналият етап на ХИВ инфекцията. Инфекцията на човек с ХИВ не означава непременно, че той ще развие СПИН.


ХИВ атакува CD4 клетките. Броят на CD4 клетките при здравите зрели хора обикновено варира в границите между 500 до 1600 на кубичен милиметър. Пациент с ХИВ, чийто брой на CD4 клетките пада под 200 на кубичен милиметър се диагностицира със СПИН.


Човек може също да бъде диагностициран със СПИН, ако има инфекция с ХИВ и развие състояние, което се среща рядко при здравите хора - опортюнистична инфекция (инфекция, която се възползва от по-слабата имунна система на човек) или специфична форма на рак.


Опортюнистични инфекции като тази с Pneumocystis jiroveci, причиняваща пневмония, се появяват само при тежко имунокомпрометирани хора, като тези с напреднала ХИВ инфекция (СПИН). Лечението с антиретровирусни лекарства обаче може да попречи на развитието на СПИН.


Ако СПИН все пак се развие, това означава, че имунната система е сериозно компрометирана, тоест отслабена до степен, в която вече не може да реагира адекватно срещу повечето заболявания и инфекции. Това прави човека, живеещ със СПИН, уязвим за широк спектър от заболявания, които включват:

Съкратената продължителност на живота, свързана с нелекувания СПИН, не е пряк резултат от самия синдром, а по-скоро от болести и усложнения, които възникват от отслабването на имунната система от СПИН.


Каква е връзката между ХИВ и СПИН?

СПИН и инфекцията с ХИВ са свързани, но те не са едно и също състояние. За да се развие СПИН, човек трябва да е заразен с ХИВ, но наличието на инфекция с ХИВ не означава непременно, че човек ще развие СПИН. Случаите на ХИВ прогресират през три етапа:

  • Етап 1: остра първична инфекция (през първите няколко седмици след заразяването);
  • Етап 2: продължителен период на клинична латентност или хроничен стадий;
  • Етап 3: СПИН

Колко бързо прогресира инфекцията с ХИВ през хроничния стадий варира значително при различните случаи. Без лечение може да продължи до десетилетие, преди да премине към СПИН. С терапия хроничният стадий може да продължи безкрайно. Хората с ХИВ често имат почти нормален живот при ранно лечение с антиретровирусна терапия.


Терапията при СПИН може да увеличи броя на CD4 клетките на човек до точката (над 200 на кубичен милиметър), в която се смята, че вече няма СПИН. Също така, лечението обикновено може да помогне за контролирането на опортюнистични инфекции.


Библиография:
Centers for Disease Control and Prevention (CDC). HIV basics
National Health Service (NHS). Human immunodeficiency virus (HIV)
Marcus J, et al. Narrowing the gap in life expectancy for HIV-infected and HIV-uninfected individuals with access to care
Healthline. A Comprehensive Guide to HIV and AIDS