Ако имате симптоми или сте си направили скринингов тест, който предполага наличие на злокачествено заболяване, трябва да се проведат серия от различни изследвания, за да потвърди или отхвърли диагнозата. Те целят да докажат дали в действителност се касае за онкологично заболяване или друго състояние.

 

Първата стъпка за поставяне на диагнозата е снемането на подробна анамнеза, за това какви заболявания имате и най-вече има ли роднини в семейството ви, които страдат или са страдали от онкологично заболяване.


 

Лабораторни тестове

Високите или ниските нива на определени вещества в тялото могат да бъдат признак на злокачествено заболяване. Лабораторните тестове на кръвта, урината или други телесни течности могат да помогнат в диагностицирането.

 

Много важно е да се спомене, че диагнозата не се поставя на база само на един показател или един вид тест. Необходимо е провеждане на редица изследвания, за да се докаже наличие на туморно заболяване.

 

Към лабораторните тестове спада и изследването на туморните маркери. Това са вещества, които се произвеждат от туморните клетки или от други клетки на тялото в отговор на злокачествено заболяване. Повечето туморни маркери се произвеждат в много високи нива от раковите клетки.

 

Образни тестове

Образните тестове създават снимки на зони във вашето тяло, които помагат в поставянето на диагноза. Тези изследвания могат да бъдат направени по няколко начина:

 

1. СТ сканиране.  То използва рентгенов апарат, свързан с компютър, за да направи поредица от снимки на тялото от различни ъгли. Тези снимки се използват за създаване на подробни триизмерни изображения. В някои случаи може да се използва и контрастен материал, който се въвежда венозно.

 

Тази контрастна материя помага за по-лесното разчитане на образа, като подчертава определени зони в тялото.

 

2. Магнитно-резонансна томография (ядрено-магнитен резонанс)

 

ЯМР използва мощен магнит и радиовълни, за да заснеме тялото ви на „филийки”. Този метод на изследване дава възможност за силно контрастни изображения между различните меки тъкани, които съставляват човешкото тяло.

 

Много често при работа с ЯМР също се използват контрастни вещества, които дават възможност за по-точна контрастна картина.

 

3. Костна сцинтиграфия

 

Това е процедура, която открива болестни промени в костите, като изобразяват метаболитната активност на костното вещество. КС е много чувствително изследване и може да установи някои заболявания преди другите образни методи. Предимството на това изследване е, че се получава образ на цялото тяло без допълнително лъчево натоварване на пациентите.

 

4. ПЕТ скенер

 

Това е вид ядрено сканиране, което прави подробни триизмерни снимки на области във вашето тяло, където се приема глюкоза. Тъй като раковите клетки често приемат повече глюкоза, отколкото здравите клетки е подходящо за диагностициране.

 

ПЕТ-СТ представлява най-модерният образен метод за подпомагане на диагнозата, определяне на стадия и проследяване на ефекта от лечението при различни онкологични заболявания.

 

Биопсия

За да е по-специфично, провежданото лечение и в случаите, в които е възможно метод за диагностициране е биопсията. Това е процедура, при която лекарят взема проба от тъкан, след което тя се изпраща за патологично изследване.

 

Патологичните доклади играят важна роля при диагностицирането на злокачествените заболявания и помагат при последващото лечение.