Какво е акустична травма?

Акустичната травма представлява нараняване на вътрешното ухо, което се причинява от излагане на шум с високи децибели (единица за измерване на нивото на шума). Това нараняване може да се получи след излагане на единичен, много силен шум или от експозиция на шум със значителни децибели за по-дълъг период от време.

 


Някои наранявания на главата могат да причинят акустична травма, ако тъпанчето е спукано или ако настъпят други наранявания на вътрешното ухо. Тъпанчето предпазва средното и вътрешното ухо и също така предава сигнали към мозъка чрез малки вибрации.

 

Акустичната травма може да наруши начина, по който тези вибрации се обработват, което води до загуба на слуха. Звукът, който се движи във вътрешното ухо, е възможно да причини това, което понякога се нарича „изместване на прага“ (заради химически процес, който ушите използват, за да се предпазят, шумът сякаш изглежда, че губи силата си, когато малките власинки във вътрешното ухо се изтощят), което може да предизвика загуба на слуха.

 

Какви видове акустична травма има?

Ако специалист (УНГ) смята, че симптомите показват акустична травма, той може да се опита да направи разлика между травма, настъпила внезапно чрез нараняване, и травма, настъпила при продължително излагане на силен шум. Различните степени на акустична травма могат да изискват различен подход на лечение.

 

Кой е изложен на повишен риск от акустична травма?

Хората с повишен риск от акустична травма включват тези, които:

  • Извършват работа, където има шумно промишлено оборудване, което е в действие за дълги периоди от време;
  • Живеят или работят там, където има звуци с високи децибели, които продължават за дълги периоди от време;
  • Често посещават музикални концерти и други събития с музика с високи децибели;
  • Посещават стрелбища;
  • Се сблъскат с изключително силни звуци без подходящо оборудване, като например тапи за уши;

Хората, които са постоянно изложени на нива на шум над 85 децибела, имат повишен риск от акустична травма.

 

Лекар може да предостави оценка на обхвата на децибелите на нормалните ежедневни звуци, на които пациента обикновено е изложен. Така специалистът може да помогне за преценяването на това дали звуците, които среща човек, го излагат на по-висок риск от акустична травма и загуба на слуха.

 

Шум под 70 децибела или по-малко се счита за безопасен за непрекъснато слушане. Това е изчисленото ниво на шум на среден групов разговор. Три важни фактора играят роля при акустичната травма. Те включват:

  • Интензивността на звука, измерена в децибели;
  • Височината или честотата на звука (по-високите честоти са по-вредни);
  • Общото време, през което лицето е било изложено на звука

Референции:
1. American Speech-Language-Hearing Association (ASHA). Causes of hearing loss in adults
2. Mayo Clinic Staff. (2018). Tinnitus
3. National Institute on Deafness and Other Communication Disorders (NIDCD). Noise-induced hearing loss
4. Healthline. Acoustic Trauma