Какво представлява анаплазмозата?

Човешката гранулоцитна анаплазмоза представлява рядко кърлежо-преносимо инфекциозно заболяване. Чрез своето ухапване кърлежите, които са носители на бактерията Anaplasma phagocytophilum, могат да я предадат на човек. В много редки случаи предаването на инфекцията е възможно да бъде осъществено чрез трансплантация на орган или кръвопреливане. Ако не бъде лекувана, анаплазмозата може да причини сериозни усложнения.

Кои кърлежи пренасят бактериите, причиняващи анаплазмоза?


Кърлежите, които причиняват анаплазмоза, варират според региона. В България Rhipicephalus bursa, двухостов кърлеж, паразитиращ по говеда, овце и кози носи бактерията, която причинява анаплазмоза.

 

Кърлежите живеят в тревисти или гористи местности. Те могат също да пребивават в купчини дърва, купчини листа и обрасли храсти. Тъй като обичат влажна среда, кърлежите могат също да живеят и да се развиват върху влажни каменни стени или покрити с мъх структури. Не е нужно човек да ходи в гора, за да влезете в контакт с кърлежи. Кърлежите също живеят по крайбрежните плажове и дори по крайбрежните градски улици.

 

Тъй като кърлежите хапят както животни, така и хора, те могат да бъдат донесени у дома от човек или от неговия домашен любимец. Кърлежите се настаняват в долната част на обувките или на дрехи. Веднъж попаднали у дома, кърлежите могат да пребивават удобно за няколко дни във влажни места, купчини дрехи или кошове, съдържащи влажни кърпи.

Какви са симптомите на анаплазмозата?

Симптомите на анаплазмоза обикновено се появяват в рамките на 1 до 2 седмици след ухапване от кърлеж. Оплакванията могат да бъдат леки и да отминат сами. В някои случаи симптомите могат да бъдат тежки.

Ухапването от кърлеж обикновено не боли и човек може да не разбере, че е ухапан от кърлеж. Въпреки това, при поява на симптоми и след посещение на място, където обикновено живеят кърлежи, е необходимо търсенето на лекарска помощ. Ранното лечение може да помогне за предотвратяване на усложненията от анаплазмоза.

 

Ранните симптоми на анаплазмоза могат да имитират тежка настинка или грип. Обикновено тези симптоми продължават от 1 до 5 дни. Симптомите на анаплазмоза могат да включват:

 • Треска;
 • Кашлица;
 • Мускулна болка или слабост;
 • Интензивни главоболия;
 • Гадене и повръщане;
 • Диария;
 • Намален апетит;
 • Объркване (по-рядко срещан симптом)

Забавянето на лечението, напредналата възраст или отслабената имунна система, предразполагат към по-висок риск от усложнения от анаплазмоза. Въпреки че са редки, усложненията могат да включват:

При ухапване от кърлеж е необходимо незабавното уведомяване на лекар. Възможно е да бъдат предписани антибиотици, дори при липса на симптоми. При наличие на оплаквания е необходимо информиране на лекаря, особено ако пациентът е бил на места, където има кърлежи.

Как се диагностицира анаплазмоза?

Диагностицирането на анаплазмоза се основава на физикалния преглед, оценката на симптомите на пациента и установяване на наличието на закачен за кожата кърлеж или ухапване от кърлеж. За разлика от Лаймската болест, анаплазмозата не причинява образуване на обрив в близост до мястото на ухапване. За да бъде потвърдена анаплазмозата, е възможно назначаването на някои изследвания:

 • Полимеразна верижна реакция (PCR). Този метод се използва за търсене на характерен генетичен материал на специфичната бактерия, която причинява инфекцията. Въпреки това отрицателният резултат от теста не изключва анаплазмозата;
 • Имунофлуоресцентно определяне на антинуклеарни антитела (IFA). Чрез IFA се проверява кръвта за антитела, които имунната система произвежда в отговор на инфекция от бактерията;
 • Пълна кръвна картина (ПКК) с диференциално броене. ПКК с диференциално броене също се използва за изследване на имунната система, но се търсят специфични видове бели кръвни клетки, които са индикатор на инфекцията;
 • Морфологично изследване на клетките от периферна кръв (кръвна натривка). Изследването на морфологията на клетките от периферната кръв може да разкрие наличие на малки колонии от бактериите

Клиницистът ще изследва пациента и за други болести, пренасяни от кърлежи, като бабезиоза или Лаймска болест. Възможно е няколко инфекции да протичат едновременно. Обработката на резултатите от лабораторни кръвни изследвания може да отнеме дни или седмици. Ако клиницистът подозира заболяване, пренасяно от кърлежи, обикновено се започва лечение, преди получаването на резултатите от изследванията.

Какво е лечението на анаплазмозата?

Стандартното лечение за анаплазмоза е доксициклин. Според Центъра за контрол и превенция на заболяванията (CDC), този антибиотик е най-ефективният за избягване на сериозни усложнения от заболяването. За най-добри резултати пациентът трябва да започне да приема доксициклин възможно най-рано след инфекцията.

 

Доксициклин обикновено е необходимо да бъде приеман в продължение на 10 до 14 дни, като симптомите трябва да започнат да се подобряват след 1 до 2 дни от започването на лечението. Доксициклинът се предлага под формата на хапчета, капсули, течност или разтворът за интравенозна инфузия. При бременност, или ако даден пациент е алергичен към доксициклин, вместо него лекарят може да предпише рифампин.

 

Референции:
1. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Anaplasmosis
2. National Center for Biotechnology Information (NCBI). Human Granulocytic Anaplasmosis
3. Healthline. Anaplasmosis: Symptoms, Treatment, Prevention, and More