Кардиопулмоналната ресусцитация (КПР) е животоспасяваща интервенция, която се провежда при пациенти в безсъзнание, без пулс и липсващо дишане. В много случаи тя може да се окаже животоспасяваща до пристигането на лекарски екип и транспортирането на пациента до болнично заведение.

 

За извършването на адекватна кардиопулмонална ресусцитация, медицинският специалист трябва да се намира на достатъчно разстояние от пациента, което да подсигури възможността за реаниматора да постави ръцете си точно над раменете.


 

Едната ръка се поставя върху гръдната кост (стернума) на пациента, а другата се поставя върху нея със заключени пръсти. Лактите на реаниматора трябва да бъдат изпънати.

 

Самото движение се извършва от раменете с помощта на тежестта на тялото, като трябва да се осъществи силен натиск в дълбочина от поне 5-6см, с около 100-120 гръдни компресии в минута.

 

Между всяка една гръдна компресия реаниматорът трябва да остави гърдите на пациента да се върнат в първоначалното си положение, без да отмества ръцете си от стернума и бързо да продължи със следващата компресия. По този начин се стимулира циркулацията на кръв в различните тъкани и органи в тялото.

 

При интубирани пацинети в отделения по интензивно лечение сърдечният масаж продължава непрекъснато или може да се редува с дефибрилация, тъй като вентилацията при тях е механична.

 

В други случаи, извън специализираните медицински заведения, е възможно след всеки 30 компресии на гръдния кош реаниматорът да направи две вдишвания - уста в уста. Главата на пациента се повдига нагоре, носът се запушва, след което се духа равномерно и силно в неговата уста.

 

При неопитни хора, които не са преминали през специално обучение, в крайна необходимост се препоръчва извършването единствено на гръдни компресии без обдишване - уста в уста.

 

При деца кардиопулмоналната ресусцитация се осъществява по различен начин. При тях по-често причината за настъпилия проблем се дължи на засягане на дихателната система, а не на сърцето. Поради тази причина е препоръчително гръдните компресии да се редуват с вдишвания.

 

Кардиопулмоналната ресусцитация при деца над 1 година обикновено се извършва само с една ръка, като при невъзможност за постигане на желаните резултати биха могли да се използват и две. При бебета под 1 година, от друга страна, гръдните компресии се правят само два пръста.

 

При тежки състояния на пациентите, без значение от тяхната възраст, е много важно своевременното осъществяване на медицински грижи от специализиран екип.

 

Референции:

https://www.nhs.uk/conditions/first-aid/cpr/