Бронходилататорите са основните препарати на избор при пристъпи на алергична бронхиална астма. В условията на тежка криза с придружаващ бронхоспазъм, при което бронхиалната мускулатура се свива, тези лекарствени средства имат за основна задача да разширят бронхите, които са част от белодробното дърво, и да възстановят способността на пострадалия да диша, като тежкият задух при бронхоспазъм се овладява по директен начин.

 

Бронхиалната мускулатура има четири вида рецептори. Единствено стимулацията на бета-2-рецепторите води до бронхоразширяване. Докато стимулацията на останалите рецептори предизвиква бронхозапушване. Тези опасни рецептори са алфа-рецепторите, хистаминовите и холинергичните рецептори в бронхиалната лигавица. Степента на съкращение на бронхиалната мускулатура и респективно на силата на явилия се бронхоспазъм зависи от натрупването и съотношението на аденозин монофосфат (АМФ) и гуанин монофосфат (ГМФ). Колкото това съотношение има по-висока стойност, тоест стойностите са повече в полза на АМФ, толкова бронхиалната мускулатура е отпусната, и обратното. Целта на бета-2 миметиците е да стимулират бета-2-рецепторите и по този начин количеството на АМФ се повишава, което от своя страна разширява бронхите и овладява наличния бронхоспазъм и задух по време на алергична криза на бронхиална астма.


 

В практиката най-често се прилагат предварително дозирани аерозоли, чието действие започва в рамките на една минута, което отговаря на метаболизма на основната лекарствена съставка в кръвта. Аерозолите са пригодени със специални дихателни спейсери, които осигуряват оптимално разпрашаване на основната лекарствена субстанция. Учените са доказали, че инхалаторният прием на медикамент, посредством аерозол, намалява приблизително десет пъти дозата, която трябва да се приложи при перорално или венозно внасяне на медикамент.

 

В практиката най-често приложими са бета-2-симпатикомиметиците. Това е така, защото ефектът им върху сърдечносъдовата система е силно редуциран. Това е така, защото сърдечната мускулатура е ослана с бета-1-адренорецептори. На практика това са най-пречистените и най-мощно действащи бронходилататори, които науката познава до днешни дни.

 

В световната фармацевтична индустрия са по-известни три такива препарата, чиито генерични наименования са фенотерол, салбутамол и тербуталин. Продължителността на действието е между 4 и 6 часа и ефектът им е драстично копиране на астматичния пристъп.

 

NEWS_MORE_BOX

 

В медицинската практика са известни още един тип препарати. Те отново са бета-2-симпатикомиметици, но имат удължено действие. Обикновено се прилагат като превенция срещу нощни пристъпи и ефектът им трае между 10 и 12 часа. Известни са два основни препарата на фармацевтичната борса. Това са салметерол и форметерол, като първият не е подходящ да се прилага в острата фаза на астматичния пристъп, поради бавно настъпващия си ефект. Форметерол от своя страна претърпява значително по-бърз метаболизъм, което го прави достатъчно сигурен и качествен медикамент в условията на спонтанен астматичен пристъп, провокиран от алергени в сезони на разцъфване на растителността в околната среда.

 

Също така могат да се срещнат и някои комбинирани лекарствени препарати с двата вида бета-2-симпатикомиметик. Такива са най-често комбинации между салметерол и флутиказон, форметерол и будесонид или форметерол и беклометазон. Причината в това е, че съвременните справочници за терапия на бронхиална астма и превенция срещу пристъпи твърдят, че идеалната терапия при алергична бронхиална астма е комбинацията между бета-2-симпатикомиметично лекарствено средство и кортикостероид.

 

Какви са възможните нежелани ефекти?

Възможно е в хода на лечението да се проявят някои нежелани лекарствени реакции. Най-честите от тях са ускоряване на сърдечната честота, камерни ритъмни нарушения, повишаване на артериалното налягане, поява на симптоми на стенокардия и исхемична болест на сърцето със застой. Възможни са също така симптомите на неспокойство, страх, смущения в съня и треперене. По-рядко при по-високи дози на лекарственото средство може да се появи към общата клинична картина и хипокалиемия, която налага коригиране от лекар, тъй като състоянието е значително опасно.