Попаднали веднъж в организма, вирусите превръщат инфектираните клетки във „фабрики“ за вируси. Вследствие на размножаването им започват да се проявяват симптомите на грип – кашлица, висока температура, втрисане.
 
Първите клетки на имунната система, които се сблъскват с грипния вирус, обикновено са макрофагите. Те представляват големи бели кръвни клетки, които циркулират в тялото и следят за „външни нарушители“.
 
Те поглъщат вирусите, след което преместват антигените на вируса на повърхността.
 
Макрофагите активират Т-клетките като поставят вирусните антигени в рецепторен протеин. Активирайки клетките T-помощници, се активират още Т-клетки, които се разделят на T-килъри клетки и Т-супресори.
 
T-килърите атакуват и разрушават клетки, инфектирани с вируса. Т-супресорите запомнят вируса и по този начин организмът може да разпознае този негов щам в бъдеще. 
NEWS_MORE_BOX
 
 
Т-помощниците също активират бели кръвни клетки, наречени В-клетки. Те се делят на плазматични клетки и клетки на имунната памет.  
 
Плазматичните клетки образуват антитела, които атакуват определен грипен вирус. Те унищожават някои клетки, а други „карат“ да се групират, за да могат да бъдат по-лесно погълнати от макрофагите. 
 
След като вирусът е победен, антителата остават в организма ни за около 40 - 50 дни и ако го срещнем отново, той ще бъде неутрализиран, още преди да сме разбрали, че сме заразени.