Какво представлява таргетната терапия?

Инхибиторите на поли аденозин дифосфат-рибоза полимераза (PARP инхибиторите) са клас лекарства, използвани за лечение на рак, известни като вид таргетна терапия на рак. Таргетните (целевите) терапии за рак включват медикаменти, които блокират растежа и разпространението на рака. Те функционират чрез намеса в определени молекули, които помагат на рака да расте и да се разпространява.

 


Въпреки че таргетните терапии се използват в лечението на онкологичните заболявания, те са различни от стандартната химиотерапия. Например една разлика е, че таргетната терапия действа върху специфични цели (ракови клетки), докато повечето химиотерапии действат както върху нормални, така и върху ракови клетки. Има множество таргетни терапии, одобрени от Американската администрация по храните и лекарствата (FDA) за определени видове рак. Други таргетни терапии все още се изучават в клинични проучвания за рак.

Какво представляват PARP инхибиторите?

PARP инхибиторите са вид таргетна терапия за рак. PARP означава поли АДФ-рибоза полимераза - група от ензими, които помагат за коригиране на увреждане на ДНК. PARP1, PARP2 и PARP3 са ензими, които работят заедно, за да помогнат за възстановяването на увредената ДНК. PARP инхибиторите блокират PARP ензимите. Инхибирането на PARP ензимите пречи на раковите клетки да поправят увредената си ДНК, което води до разрушаване на туморни клетки.

Как действат PARP инхибиторите?

PARP ензимите помагат за коригиране на увредена ДНК. BRCA гените (BRCA1 и BRCA2) също играят роля във възстановяването на ДНК чрез друг механизъм. При наличие на BRCA мутация, механизмът за възстановяване на ДНК е нарушен. PARP инхибиторите блокират PARP механизма за поправяне на ДНК, което затруднява раковите клетки с абнормни BRCA гени да поправят своята увредена ДНК. Когато ДНК в раковите клетки не може да бъде възстановена, тези клетки се разрушават. PARP инхибиторите блокират възстановяването на ДНК и в резултат на това раковите клетки умират.

За какво се използват PARP инхибиторите?

Всеки PARP инхибитор има специфични показания. PARP инхибиторите се използват самостоятелно или в комбинация с други лечения на рак, обикновено, след като е била използвана традиционна химиотерапия (например с карбоплатин).

 

Олапариб се използва за лечение на рак на яйчниците, рак на фалопиевите тръби, перитонеален рак, рак на гърдата, рак на простатата и рак на панкреаса, по-специално:

 • Първа линия поддържащо лечение на свързан с BRCA-мутация напреднал рак на яйчниците, фалопиевите тръби или първичен (започва развитието си в самия орган, а не метастазирал от друго място) перитонеален рак;
 • Първа линия поддържащо лечение на напреднал рак на яйчниците, фалопиевите тръби или първичен перитонеален рак с хомоложен рекомбинационен дефицит (HRD, когато тялото не е в състояние да поправи прекъсвания в ДНК) в комбинация с бевацизумаб;
 • Поддържащо лечение на рецидивиращ (повторно възникнал) рак на яйчниците;
 • Напреднал наследствен, свързан с BRCA-мутация рак на яйчниците след три или повече курса на химиотерапия;
 • Наследствен с BRCA-мутация HER2-отрицателен метастатичен рак на гърдата (HER2-позитивният рак на гърдата се асоциира с лоша прогноза. Генната амплификация на HER2 присъства в около 20% от случаите на рак на гърдата);
 • Първа линия поддържащо лечение на метастатичен аденокарцином на панкреаса с мутация на BRCA;
 • Метастатичен рак на простатата, свързан с HRR генна мутация.

Рукапариб се използва при рак на яйчниците, рак на фалопиевите тръби, перитонеален рак и рак на простатата, по-специално:

 • Поддържащо лечение на рецидивиращ епителен рак на яйчниците, фалопиевите тръби или първичен перитонеален рак;
 • Свързан с BRCA мутация епителен рак на яйчниците, фалопиевите тръби или първичен перитонеален рак при пациенти, които са преминали лечение с 2 или повече химиотерапии;
 • Метастатичен резистентен на хирургично лечение на рак на простатата с BRCA мутации.

Талазопариб се използва при рак на гърдата, по-специално:

 • Свързан с BRCA-мутация HER2-отрицателен локално напреднал или метастатичен рак на гърдата.

Нирапариб се използва за рак на яйчниците, рак на фалопиевите тръби или перитонеален рак, по-специално:

 • Първа линия поддържащо лечение на напреднал рак на яйчниците, фалопиевите тръби или първичен перитонеален рак;
 • Поддържащо лечение на рецидивиращ рак на яйчниците, фалопиевите тръби или първичен перитонеален рак;
 • Лечение на напреднал рак на яйчниците, фалопиевите тръби или първичен перитонеален рак след лечение с 3 или повече химиотерапии.

Референции:
1. National Center for Biotechnology Information (NCBI). PARP inhibitors: its role in treatment of cancer
2. ClinicalTrials.gov. The Clinical Markers for PARP Inhibitors-related Efficacy in Ovarian Cancer
3. SingleCare. PARP inhibitors