Броят на пациентите с диабет по света нараства.

 

Изследванията показват, че при пациентите с диабет тип 2 има до четири пъти по-висок риск от летален изход поради сърдечносъдови причини в сравнение с общото население. 


 

Диабетът може да увреди кръвоносните съдове и да направи сърдечния мускул по-ригиден.

 

Това в крайна сметка води до задържане на течности и сърдечна недостатъчност.

 

Пациентите с диабет също имат по-висок риск от преждевременно, ускорено коронарно артериално заболяване.

 

Това означава, че при пациентите с диабет стените на артериите имат повече мастни натрупвания и започват да се втвърдяват по-рано и без много прояви, което затруднява лечението и причинява по-бързо прогресиране на състоянието.

 

Впоследствие пациентите с диабет имат повишен риск от повтарящи се инфаркти и формиране на белези по сърдечния мускул, което увеличава риска от внезапна сърдечна смърт.

 

След инфаркт сърдечният мускул не зараства толкова добре, колкото при хората, които нямат диабет.

 

Освен това рискът от усложнения, като развитие на сърдечна недостатъчност, е значително по-висок.

 

Поради увреждане на нервите, причинено от диабет, пациентите може да не усетят болка в гърдите или други видове дискомфорт в гръдната област, които могат да сигнализират за нарушения в сърдечната дейност и така сърдечните заболяваня може да не бъдат диагностицирани много дълго време, което впоследствие усложнява и лечението.

 

При тези пациенти често се наблюдават "тихи сърдечни удари" поради липсата на предупредителни знаци. 

 

Сърдечните заболявания и диабетът споделят прилики отвъд потенциалните усложнения.

 

Двата класа заболявания обикновено изискват прием на лекарства за постигане и поддържане на оптимален контрол.

 

Схемите на терапия, особено с течение на годините, могат да станат сложни и да налагат използването на множество лекарства.

 

Продължаващите изследвания също показват убедителни доказателства, че загубата на тегло може да обърне диабета при някои пациенти и че понижаването на кръвното налягане с лекарства, известни като инхибитори на ангиотензин-конвертиращия ензим - АСЕ инхибитори и блокери на ангиотензин II рецептори, може да намали риска от развитие на диабет и неговите усложнения.

 

Това е особено важно при тези пациенти с диабет, които имат други съпътстващи заболявания и тези, които вече са развили усложнения на диабета.

 

Изборът на най-подходящите възможности за лечение може да намали страничните ефекти от терапиите и да подобри състоянието на пациентите.

 

Положителните промени в начина на живот, като отказване от тютюнопушенето, намаляване на телесното тегло,увеличаване на физическата активност, спазване на по-здравословна диета и контролиране на кръвното налягане, могат да допринесат за по-добър контрол на диабета и сърдечното здраве.

 

Проучванията показват, че чрез постигане на добър контрол върху тези сърдечносъдови рискови фактори, при пациентите не само значително се подобрява качеството на живот, но най-важното е, че удължават живота си средно с осем години.

 

Контролирането на двете състояния обаче изисква значителни усилия както от страна на пациента, така и от страна на здравния екип.

 

Неотдавнашното развитие на техники за изобразяване на сърцето, като усъвършенствана ехокардиография, сърдечна компютърна томография и сърдечна ЯМР, носи надежда, че медицинските специалисти ще могат да открият диабетно сърдечно заболяване по-рано и да предотвратят сериозните му последствия.

 

Благодарение на тези иновативни техники за изобразяване се разбира, че сърдечните заболявания при пациенти с диабет прогресират бързо, ако не се управляват с добре установени превантивни терапевтични подходи.

 

Референции:

https://medicalxpress.com/news/2022-06-diabetes-affect-heart.html

https://medicalxpress.com/news/2022-03-link-diabetes-heart-disease.html