Профилактичните мерки спрямо кърлежите целят, както предотвратяване на ухапване, така и профилактиката на инфекциите, с които може да се зарази човек.

 

При престой в местности, където има кърлежи, е добре да се носят добре затворени дрехи. Подходящо облекло са дългите панталони, като е препоръчително те да се запретват в чорапите. Освен това горните дрехи трябва да бъдат с дълъг ръкав. Светлите цветове на дрехите улесняват откриването на кърлежите.


 

Освен това върху дрехите и кожата е добре да се впръскват спрейове, съдържащи вещества, отблъскващи кърлежите.

 

Вкъщи е от значение да се оглеждат добре, както дрехите, така и кожата, за да се предотврати проникването на кърлежите при свалянето на облеклото. За кърлежите е характерно, че търсят по-топли и влажни места по повърхността на кожата, поради тази причина първо се оглеждат обстойно всички сгъвки по тялото. Понякога могат да минат и часове, докато кърлежът забие хоботчето си в кожата и започне да смуче кръв. От значение е бързото отстраняване на кърлежа, тъй като така се намалява времето на контакт и съответно броят на евентуално проникналите бактерии се свежда до минимум.

 

Какви са правилните методи за премахване на кърлежите?

Използва се тънка пинсета, чрез която се захваща устният апарат на кърлежа и внимателно се изтегля с въртеливи движения. Не се препоръчва размачкването на кърлежа с пръсти, тъй като в слюнчените му жлези се съдържат болестни причинители, които по този начин могат да навлязат по-лесно в раничката. Противоречиви са мненията за използване на мазнина върху кърлежа, с идеята да се отдели по-лесно, тъй като той започва да инжектира по-голямо количество от евентуално съдържащите се в слънчените му жлези бактерии.

 

Съществува ли имунизация спрямо заболяванията, причиняващи се от кърлежи?

По отношение на Лаймската болест съществува ваксина, но тя е срещу конкретен вид – Borrelia burgdorferi, която се среща до голяма степен в САЩ, докато в Европа са познати и други щамове, срещу които все още не съществува ефикасна ваксина. Съществува и пасивна имунизация, която се състои в инжектиране на готови антитела. Опасността от нея се крие в това, че за организма те представляват чужд белтък, спрямо който може да се развие алергична реакция. Този тип имунизация се препоръчва за хора, които пребивават временно в ендемичен за кърлежите район. Но не се препоръчва даването й след третия ден от ухапването, тъй като може да доведе до влошаване на инфекцията.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Хеморагичната треска е друго заболяване, чиито причинител се предава също след ухапване от кърлеж. Съществува ваксина, която се състои в две апликации и осигурява напрягане на имунитета в рамките на 3 до 4 години.

 

Спрямо Ку-треска също са създадени ваксини, които се прилагат основно за профилактика на рискови контингенти.

 

Каква е диагностика на ухапаните от кърлеж лица?

След отстраняване на кърлежите е от значение те да бъдат изпратени до лаборатория, в която да бъдат изследване за съдържание на инфекциозни причинители. Освен това дори и да бъдат доказани такива, не е задължително да са били предадени при ухапването. Това е в пряка зависимост от времето на контакт между кърлежа и ухапаното лице.

 

Антитела в кръвта се появяват най-рано след 3 или 4 седмици от заразяването. Това са антитела от група Ig M – които са маркер на острата инфекция. В следващите месеци се образуват и антитела от група Ig G, които са маркер за прекарана инфекция. Затова серологично изследване се пуска в първия ден от ухапването и повторно след 3-4 седмици, за да се види дали има промяна в броя на антителата. Като в случаите, при които се наблюдава покачване, вероятността за наличие на инфекция е голяма. В по-редки случаи е възможно изследването да бъде фалшиво положително.