Инсултът е остро мозъчносъдово заболяване, при което се нарушава нормалният приток на кръв към мозъка. В много случаи, състоянието води то трайни увреди на мозъчните структури и функции.

 

Инсултът е животозастрашаващо състояние, което изисква незабавна медицинска намеса.


 

Всяка година при над 795 000 души в САЩ настъпва мозъчносъдов инцидент, което се равнява на приблизително един човек на всеки 40 секунди. Поради тази причина и заради вероятните последици от това състояние, своевременните реакции са от голямо значение за бъдещата прогноза на пациента.

 

Как да разпознаем инсулта?

Бързото разпознаване на инсулта може значително да подобри прогнозта на пациента. Симптомите, които насочват към тази диагноза, се отнасят до лицето, двете ръце и възможността за комуникация.

 

При пациенти с инсулт се променя изражението на лицето и в повечето случаи устата им увисва от едната страна. При опит за усмивка, тя се изкривява на една страна.

 

При невъзможност за повдигане на ръцете, както и неспособност за тяхното задържне във въздуха, също трябва да се появят съмнения за наличието на проблем. Друг симптом, който насочва към инсулт е неспособността за повтаряне на просто изречение и неясната реч.

 

При наличието дори само на един от тези симптоми е изключително важно да се осъществи връзка с екип на спешна помощ и пациента да бъде транспортиран до болнично заведение за доуточняване на неговото състояние.

 

Как да постъпим?

След позвъняване на спешна помощ е важно запазването на спокойствие. Пациентът трябва да се намира на безопасно място и да се правят опити за контакт с него. Ако той не е в състояние да говори, го помолете да стисне ръката ви в отговор на въпроси. Ако отново не реагира, има голяма вероятност да е в безсъзнание.

 

Ако пациентът е в съзнание го поставете в удобна поза. Оптимално това е лежаща настрани с леко повдигнати глава и рамене, които са подпряни с възглавница или дреха. Всички стягащи дрехи, като колани, копчета или шалове се препоръчва да бъдат разхлабени.

 

Важно е дихателните пътища да не са възпрепядствани и да не се дава храна или вода до стабилизиране на състояние.

 

Състоянието на пациента трябва да се проследи и да се наблюдава развитието на симптомите - дали те прогресират или не - до поемането на пациента от медицински екип. Тази информация е много важна, от значение е и да се определи времето, в което са се проявили първите симптоми.

 

Референции:

https://www.cdc.gov/stroke/facts.htm