Анафилактичният шок е много сериозна и често животозастрашаваща имунна реакция на човешкия организъм, която налага незабавни медицински грижи. Нейното развитие обикновено е внезапно и бързо прогресиращо.

 

Симптомите на анафилактичен шок включват замаяност, объркване, загуба на съзнание, затруднено дишане и повишена сърдечна честота. Понякога се появяват и оплаквания от сърбеж, зачервяване или парене по кожата, както и гадене, повръщане или коремна болка.


 

При проява на симптоми, наподобяващи анафилактичен шок, трябва да се извика незабавно спешен медицински екип, независимо дали моментното състояние се подобрява.

 

Обикновено пациентите с анафилактичен шок, остават в болница за наблюдение от 6 до 12 часа, тъй като симптомите биха могли отново да се появят в този период. Техният престой се определя от тежестта на състоянието им.

 

При наличие на автоинжектор с адреналин и яснота за неговото приложение, той трябва да бъде използван незабавно. Ако не се наблюдава промяна в състоянието на пациента може да бъде приложена още една доза след 5 минути.

 

В много случаи пациентите, които имат много тежки алергични реакции имат лекарско предписание за автоинжектор с адреналин и го носят непрекъснато със себе си. Това може да предотврати сериозното влошаване на тяхното състояние и достигането до животозастрашаваща анафилактична реакция.

 

Всеки автоинжектор има инструкции за употреба. Ако пациентът забрави как да го използва или някой друг трябва да постави инжекцията, може да се запознае с начина на приложение.

 

Ако причината довела до имунната реакция е известна и е възможно нейното отстраняване, то трябва да се извърши незабавно. Например, ако шокът е резултат от ужилване от насекомо и жилото все още е забито в кожата, то трябва да се премахне.

 

Препоръчително в ситуации на анафилактичен шок е лягането по гръб и повдигане на краката по-високо от нивото на тялото. Бременните с анафилактичен шок трябва да легнат на лявата си страна. Тези легнали позиции се препоръчват при пациенти, които не изпитват затруднение с дишането.

 

При трудности в дишането пациентът може да седне, докато нормализира своето състояние, след което отново да легне. Въпреки това, внезапната смяна на позициите трябва да се избягва, заради възможността от рязко понижаване на кръвното налягане, което допълнително може да влоши състоянието.

 

При липса на дишане и сърдечна честота трябва незабавно да се извърши кардиопулмонална ресусцитация.

 

Анафилактичният шок е много тежко животозастрашаващо състояние, което изисква спешни медицински грижи. Поради тази причина превенцията на тази реакция и избягването на алергени е от голямо значение.

 

Референции:

https://www.nhs.uk/conditions/anaphylaxis/

https://www.nhs.uk/conditions/anaphylaxis/treatment/