Нарушаването на цялостта на кожната повърхност, под формата на одраскване или пробождане, с използвана игла или друг остър предмет крие сериозни рискове за здравето. Това може да доведе до заразяване с хепатит В, хепатит С или човешки имунодефицитен вирус (ХИВ).

 

Консултацията с медицински специалист след пробождане с остър предмет е силно препоръчителна. След подробно описание на ситуацията, той може да оцени риска от контаминация и да назначи последващи кръвни изследвания за хепатит В, хепатит С или ХИВ.


 

Макар и рядко, съществува и известен риск от предаване на други инфекции чрез замърсена кръв, като цитомегаловирус и вируса на Епщайн-Бар, който причинява така наречената жлезиста треска.

 

Първи минути след нарушаване на цялостта на кожата - как да подстъпим?

Препоръчително е стимулирането на кървенето, особено под течаща вода.

Измиването на засегнатата зона трябва да се извършва под течаща вода с обилно количество сапун. Раната не бива да се търка директно.

Кръвта или раната не трябва да се смучат с уста.

След измиване, зоната се подсушава и се поставя водоустойчива лепенка или превръзка.

 

Незабавната медицинска помощ е силно препоръчителна, тъй като тя може да понижи риска от последваща инфекция.

 

Възможно е лекарят да препоръча антибиотично лечение, например при наличие на инфекция на кожата - целулит, поставяне на ваксина срещу хепатит B или да назначи лечение за предотвратяване на инфекция с ХИВ. При висок риск отинфекция с ХИВ, медицинските специалисти биха могли да препоръчат лечение, известно като постекспозиционна профилактика.

 

В по-голям процент от случаите медицинските специалисти препоръчват инжектирането на тетаничен анатоксин еднократно без значение от възрастта на пациента. Реимунизация не се извършва само ако от последната ваксинация против тетанус са изминали по-мал­ко от 12 месеца. Този вид ваксина е предназначена да защитава организма от развитие на тетанус след наранявания или изгаряния.

 

Възможно е обаче, след консултация с медицински специалист, той да не препоръча лечение, заради ниския риск от инфекция при конкретния пациент.

 

Предпазването от наранявания по кожата е много важно, тъй като този тип рани биха могли да се превърнат във вход за редица инфекциозни причинители. Поради тази причина се препоръчва разделното събиране на използваните игли или остри предмети, които след това се изхвърлят на специално обозначени места.

 

Референции:

https://www.nhs.uk/common-health-questions/accidents-first-aid-and-treatments/what-should-i-do-if-i-injure-myself-with-a-used-needle/

https://www.nhs.uk/common-health-questions/accidents-first-aid-and-treatments/how-should-i-dispose-of-used-needles-or-sharps/