В какво се състои лечението на диабет тип 2?

Диабет тип 2 е състояние, при което нивата на кръвната захар са повишени (хипергликемия). Панкреасът освобождава инсулин – хормон, който помага за доставянето на глюкозата (кръвната захар) до клетките. Глюкозата е основният източник на енергия за тялото. При диабет тип 2, клетките в тялото не реагират нормално на инсулина; това се нарича инсулинова резистентност.

 


При диабет тип 2 панкреасът произвежда повече инсулин, за да провокира реакция от страна на клетките. В крайна сметка нивата на кръвната захар се повишава, което води до преддиабет и диабет тип 2. Резултатът е, че в кръвта остават твърде високи нива на глюкоза. Диабет тип 2 е значително различен от диабет тип 1, който е състояние, при което панкреасът не освобождава инсулин. Пациентите с диабет тип 1 се считат за инсулинозависими и трябва да бъдат лекувани с инсулин.

 

Съществуват няколко класа антихипергликемични лекарства, използвани за лечение на диабет тип 2, които имат различни подходи на действие. Те включват различни видове инсулин, бигуаниди, сулфонилуреи, алфа-глюкозидазни инхибитори, тиазолидиндиони, дипептидил пептидаза-4 (DPP-4) инхибитори, инхибитори на натриево-глюкозния ко-транспортер 2 (SGLT2 инхибитори) и глюкагон-подобен пептид-1 (GLP-1) аналози.

Какво представляват бигуанидите?

Бигуанидите са клас антидиабетни лекарства и първа линия за лечение на диабет тип 2. Тези медикаменти са много ефективни при оказване на въздействие върху контрола на кръвната захар и като цяло са рентабилни. Въпреки че бигуанидите не стимулират панкреаса да произвежда повече инсулин, те помагат на тялото да използва инсулина, който вече е произведен, по най-добрия начин (правят скелетна мускулна тъкан по-чувствителна към инсулин, така че да може да абсорбира глюкозата за енергия). Бигуанидите също намаляват количеството глюкоза, произведено от черния дроб.

 

Бигуанидите съдържат една и съща активна съставка (метформин), но всяка налична формулировка има уникален механизъм на освобождаване в тялото. В миналото е имало и други бигуаниди. Фенформинът е премахнат от пазара в САЩ през 70-те години на миналия век поради високата честота на лактатна ацидоза (метаболитна ацидоза, получаваща се в резултат на натрупване на млечна киселина) и нейните ефекти върху бъбречната и сърдечносъдовата функция. Буформин е активната съставка на други бигуаниди, които обаче вече не се предлагат в търговската мрежа в много страни поради потенциални неблагоприятни ефекти. Бигуанидите са само един от многото видове медикаменти за лечение на диабет тип 2.

 

Има и друг вид бигуанид, известен като прогуанил, който се използва при резистентна на лечение малария. Обикновено медикаментът се използва заедно с други лекарства за лечение на малария, но не се прилага за лечение на диабет тип 2. Докато метформин също не се използва за лечение на малария.

За какво се използват бигуанидите?

Бигуанидите се използват за лечение на диабет тип 2, понякога тези медикаменти са предписвани и за други състояния:

Как действат бигуанидите?

Механизмът на действие на бигуанидите работи по три начина, за да помогне на тялото да понижи кръвната захар с течение на времето. Бигуанидите увеличават клетъчния транспорт (движението на молекулите между вътрешността на клетките и външната им среда) на глюкоза в периферните тъкани като мастната тъкан и скелетните мускули. Смята се, че това се дължи на подобреното свързване на инсулина с клетъчните рецептори, предизвикано от бигуанидите. Крайният резултат е по-добро усвояване на глюкозата от клетките.

 

Бигуанидите намаляват чернодробната глюконеогенеза – производството на глюкоза от черния дроб. Резултатът е понижени нива на глюкоза в кръвта.

 

Бигуанидите намаляват абсорбцията на глюкоза в чревния тракт. Въпреки че това действие води до някои от най-често срещаните нежелани реакции от приема на бигуаниди, то намалява количеството глюкоза, абсорбирано в кръвния поток от чревния тракт.

 

Референции:
1. SingleCare. Biguanides: Uses, common brands, and safety info
2. Cleveland Clinic. Biguanides
3. National Center for Biotechnology Information (NCBI). The Mechanism of Action of Biguanides: New Answers to a Complex Question
4. American Diabetes Association Professional Practice Committee. 9. Pharmacologic approaches to glycemic treatment: Standards of medical care in diabetes—2022. Diabetes Care
5. MedlinePlus. Metformin
6. Verywell Health. What to Know About Biguanides (Metformin)