Изтръпването е често срещано неприятно чувство. Причините за него са много и разнообразни. Най-елемантарните примери за неговата поява са изтръпването на ръката, след като сме заспали, подпрени на нея, или след дълго седене с кръстосани крака. В тези случаи обаче неговата продължителност трае няколко минути и в повечето случаи сами разбираме за причината, която го е предизвикала.

 

В други случаи обаче изтръпването се появява без видима причина, спонтанно, на сутринта, или пък се развива бавно, но постепенно се засилва и започва все повече да прави впечатление. Понякога може да е съпроводено с болка, с чувство за парене, мравучкане, мускулна слабост до невъзможно самостоятелно придвижване. Съпровождащите симптоми са различни, в зависимост от основната причина за изява на изтръпването.


 

Във всички случаи появилото се внезапно, без видима причина, или постепенно усилващото се изтръпване налагат задължително провеждането на медицинска консултация.

 

Причина за поява на изтръпването е засягането по един или друг начин на структурата на нервната клетка и/или на нейните израстъци или фактори, които пречат на нейното нормално функциониране.

 

В общия случай се касае за появата на периферна невропатия, която може да засегне само един нерв - мононевропатия или да е множествена, засягаща много нерви.

 

Най-честите мононевропатии на ръцете и краката са:

 

 • Синдром на карпалния тунел – засяга се медиалния нерв в областта на преминаването му през китката на ръката. Нарушено е сгъването на палеца, показалеца и отчасти на средния пръст на ръката. Палецът не може да се допре до малкия пръст. Изтръпване и болка има по първите три пръста.
 • Синдром на кубиталния канал – дължи се на притискане на улнарния нерв в областта на лакътя. Невъзможно е сгъването на китката, последните два пръста и отчасти на третия пръст на ръката. Болният не може да задържи плосък предмет с ръка. Изтръпване има по пети и половината на четвърти пръст.
 • Перонеална пареза – дължи се най-често на дискова херния на ниво Л4-Л5. Пациентът не може да стъпва на пети и стъпалото му е увиснало. При ходене повдига високо стъпалото. Изтръпване има по целия крак, започвайки от големия пръст и се движи латерално и нагоре.
 • Тибиална пареза – често при дискова херния Л5-S1. Невъзможно е ходенето на пръсти. Изтръпването е в областта на последните два пръста на крака и върви назад, нагоре и латерално.

Това са само част от примерите за засягане на единични нерви. Най-често причината е компресия на нерва от един или друг фактор.

 

Когато се засягат повече нерви обаче, освен компресивния, трябва да се изключи и наличието на друг фактор за поява на изтръпването.

 

Причините за поява на полиневропатия са:

 

 • Диабет – при 2/3 от пациентите се развива сензомоторна невропатия още в ранните стадии на заболяването. Това налага стриктно следене на кръвно-захарния профил;
 • Алкохолна консумация – прекалената злоупотреба с алкохол е фактор за появата на дефицит на витамини от група В важни за функционирането на нервната клетка;
 • Възпалителни полиневропатии – синдром на Гилен-Баре – от 1 до 4 седмици след прекарана респираторна или гастроинтестинална инфекция; хронична възпалителна демиелинизираща полирадикулоневропатия;
 • Ендокринни заболявания – хипотиреоидизъм, акромегалия;

 

NEWS_MORE_BOX

 

 • Инфекциозни заболявания – Лаймска болест, HIV, дифтерия;
 • Токсични полиневропатии – алкохол, метали, някои медикаменти;
 • Системни заболявания – ревматоиден артрит, лупус, васкулити и др.;
 • Метаболитни заболявания – порфирия, уремия;
 • Дефицит на витамини от група В;
 • Наследствени полиневропатии;
 • В рамките на неопластичен процес и гамапатии.

 

 

Появата на изтръпване обаче може да е в рамките на по-сложен процес като част от симптоматиката на множествена склероза, транзиторна исхемична атака и др.

 

Изтръпването може да е симптом на много заболявания и затова налага задължително провеждането на консултация със специалист невролог!