Какво представлява изследването на парциално тромбопластиново време?

Изследването на (активирано) парциално тромбопластиново време (PTT) е кръвен тест, който служи за оценка на способността на тялото да образува кръвни съсиреци.


При кървене възниква поредица от реакции, известни като коагулационна каскада. Коагулацията (съсирването) на кръвта е процесът, чрез който тялото спира кървенето. Тромбоцитите (кръвните плочици), които са компоненти на кръвта, имат функцията да образуват покритие на увредената тъкан, тогава факторите на кръвосъсирването взаимодействат, образувайки кръвен съсирек.Ниските нива на факторите на кръвосъсирването могат да попречат на образуването на съсирек. Недостигът на тези фактори може да доведе до симптоми като прекомерно кървене при нараняване, често кървене от носа и лесно образуване на синини.


За да бъде изследвана способността на кръвосъсирване на тялото, е необходимо да бъде взета кръвна проба във флакон, която в лабораторията се изследва чрез добавянето на химикали, каращи кръвта да се съсири. Тестът измерва колко секунди са необходими, за да бъде образуван съсирек. Този тест понякога се нарича тест за активирано парциално тромбопластиново време (aPTT).


Кога се налага извършването на изследването за парциално тромбопластиново време?

Изследването на парциално тромбопластиново време може да бъде назначено при продължително или прекомерно кървене. Симптомите, при които може да бъде назначено изследването, включват:

 • Често или силно кървене от носа;
 • Обилна или продължителна менструация;
 • Кръв в урината;
 • Подути и болезнени стави (причинени от Хемартроза – кръвоизлив в ставната кухина);
 • Лесно образуване на синини

Изследването на парциално тромбопластиново време не може да диагностицира конкретно състояние, но помага на специалистите да разберат дали факторите на кръвосъсирването са дефицитни. Ако резултатите от теста са необичайни, вероятно ще трябва да бъдат назначи повече изследвания, за да бъде установено точно кой фактор не произвежда организмът на даден пациент.


Този тест може също да бъде използван, за да бъде проследено състоянието на пациент, когато приема хепарин (за разреждане на кръвта).


Каква е подготовката за изследването на парциално тромбопластиново време?

Някои лекарства могат да повлияят на резултатите от теста. Те включват:

 • Хепарин;
 • Варфарин;
 • Аспирин;
 • Антихистамини;
 • Витамин С;
 • Хлорпромазин

Лекарят трябва да бъде информиран за всички лекарства, които приема пациентът. Може да се наложи пациентът да спре приема им преди теста.


Какви са рисковете, свързани с изследването на парциално тромбопластиново време?

Както при всеки кръвен тест, съществува малък риск от кървене или инфекция на мястото на пункцията. В редки случаи вената на пациент може да се възпали след вземане на кръв, това състояние е известно като флебит. Прилагането на топъл компрес няколко пъти на ден може да повлияе добре флебита.


Продължителното кървене може да представлява проблем, ако пациентът има нарушение на кръвосъсирването или приема лекарства за разреждане на кръвта, като варфарин или аспирин.


Как се извършва изследването за парциално тромбопластиново време?

За извършването на теста е необходимо вземането на кръвна проба от вена на ръката на пациента. Мястото първо се почиства с тампон със спирт, след което игла се вкарва във вената, за да бъде събирано малко количество кръв. След като бъде събрано достатъчно количество кръв, иглата се изважда, а мястото на пункцията се притиска с памук, за да спре кървенето.


В лаборатория се добавят химикали към тази кръвна проба и се измерва времето (броя секунди), необходимо на пробата да се съсири.


Какво означават резултатите от изследването?

Нормални резултати от изследването за парциално тромбопластиново време


Резултатите от теста се измерват в секунди. Нормалните резултати обикновено са 25 до 35 секунди. Това означава, че нормално на кръвната проба отнема от 25 до 35 секунди за съсирване след добавяне на химикалите. Стандартите за референтни граници могат да варират в зависимост от лабораторията, която е анализирала пробата.


Необичайни резултати от изследването за парциално тромбопластиново време


Необичаен резултат от изследването не посочва диагнозата на конкретно заболяване, а само дава представа за времето, необходимо за съсирването на кръвта на пациента. Множество заболявания и състояния могат да предизвикат ненормални резултати от изследването на парциално тромбопластиново време. Удълженото парциално тромбопластиново време може да се дължи на:

 • Хемофилия А или В;
 • Дефицит на фактори на кръвосъсирването;
 • Болест на фон Вилебранд (разстройство, което причинява необичайно съсирване на кръвта);
 • Дисеминираната интравазална коагулация (ДИК синдром – заболяване, при което протеините, отговорни за съсирването на кръвта, са необичайно активни)
 • Хипофибриногенемия (дефицит на фактора на кръвосъсирването фибриноген);
 • Някои лекарства, които разреждат кръвта, като хепарин и варфарин;
 • Хранителни нарушения, като дефицит на витамин К и малабсорбция;
 • Антитела, включително антикардиолипинови антитела;
 • Лупусен антикоагулант;
 • Левкемия;
 • Чернодробно заболяване

Широкият набор от възможни причини за необичайните резултати от изследването означава, че само този тест не е достатъчен, за да бъде определено състоянието на пациента. Необичаен резултат от изследването на парциално тромбопластиново време изисква назначаването на други тестове за установяване на причината за проблема с кръвосъсирването.


Библиография:
Lab Tests Online (LTO). PTT
Healthline. Partial Thromboplastin Time (PTT) Test