Леките вериги са протеини, произвеждани от имунни клетки (плазмени клетки), които се свързват с други протеини, наречени тежки вериги, за да образуват антитела (имуноглобулини).


Свободните леки вериги (sFLC) представляват вериги на миеломен протеин (М-протеин). Те могат да бъдат тип капа (κ) или ламбда (λ). Носят наименованието „свободни“, защото не са свързани към останалата част от молекулата на антитялото.


Стойностите на свободните леки вериги в кръвта (леки вериги тип капа и тип ламбда) и тяхното количествено съотношение (капа / ламбда) се използват за диагностика, прогнозиране и проследяване на моноклоналните гамапатии.За кого е предназначено изследването на нивата на свободните леки вериги в кръвта?

Този тест не е предназначен за изследване на всеки човек. Изследването може да бъде полезно като част от оценката на някои лица с необясними признаци или симптоми, които могат да се дължат на разстройство на плазмените клетки.


Ако пациент страда от моноклонална гамапатия с неопределено​​​​​а значимост (MGUS) или е диагностициран с друго разстройство на плазмените клетки (дискразия), тогава може да бъде използванo изследването на нивата и съотношението на свободните леки вериги, като то може да помогне и за оценка на прогресията на заболяването или отговора на лечението.


Кога се назначава изследването на нивата на свободните леки вериги в кръвта?

Изследването на серумните нива на свободните леки вериги и съотношението капа / ламбда се назначава заедно с електрофореза на серумните протеини, когато човек изпитва симптоми, свързани с нарушения на плазмените клетки. Тези признаци и симптоми варират в зависимост от случая и са склонни да се влошават с времето. Те включват различни части на организма като:

 • Кости – болка в костите, отслабени места и фрактури поради пролиферация на плазмени клетки в костния мозък;
 • Кръв – анемия (миелофтизна) и чести инфекции поради ниски нива на нормални червени и бели кръвни клетки (плазмените клетки изтласкват останалите видове клетки в костния мозък, което води до намаляване на червените и белите кръвни клетки);
 • Бъбреци – производството на необичайни количества леки вериги може да доведе до увеличаване на леките вериги в урината (протеин Бенс-Джоунс), тези протеини могат да причинят увреждане на бъбреците

Този тест също може да бъде назначен на пациент, който има симптоми, свързани с първична амилоидоза. Амилоидозата се развива, когато анормални протеини се натрупват в органи или тъкани, особено в сърцето, черния дроб, бъбреците, далака, стомашно-чревния тракт и нервната система. При първичната амилоидоза протеините са свободни леки вериги.


Различни други клинични изяви могат да предоставят информация за наличието на нарушение на плазмените клетки. В зависимост от разстройството на плазмените клетки и кои органи са засегнати, човек може да има различни симптоми, като например:

 • Болки в костите;
 • Слабост, умора;
 • Изтръпване или слабост в ръцете и краката;
 • Подуване на глезените;
 • Задух, затруднено дишане;
 • Неравномерен сърдечен ритъм;
 • Лесно образуване на синини;
 • Лилави петна около очите;
 • Оток на езика

Какво може да показват резултатите от изследването на нивата на свободните леки вериги в кръвта?

Резултатите от изследването на нивата на свободните леки вериги в кръвта трябва да бъдат тълкувани заедно с други лабораторни показатели и клинични находки. Леко необичайният резултат не доказва наличието на нарушение на плазмените клетки. И обратно, човек може да има нарушение на плазмените клетки въпреки нормалния резултат от този тест. Ако човек има нарушение на плазмените клетки, резултатът от този тест няма да посочи какво специфично разстройство на плазмените клетки е налице. Резултатите от теста често се оценяват заедно с резултатите от електрофорезата на серумни протеини.


Свободните леки вериги обикновено присъстват в кръвта в ниски нива, със съотношение капа / ламбда от приблизително 0,26-1,65 за лица с нормална бъбречна функция. Повишени нива на свободни леки вериги тип капа и повишено съотношение капа / ламбда могат да се наблюдават при разстройства на плазмените клетки, които произвеждат излишни моноклонални капа вериги. Повишени нива на свободни леки вериги тип ламбда и намалено съотношение капа / ламбда могат да се наблюдават при нарушения на плазмените клетки, които произвеждат излишни моноклонални ламбда леки вериги.


В контекста на моноклонална гамапатия с неопределено значимост (MGUS) или миелома, значително увеличеното производство на свободни леки вериги и подчертано ненормалното съотношение капа / ламбда показват повишен риск от прогресия на заболяването.


Когато тестът се използва за проследяване на вече известно разстройство на плазмените клетки, намаляването на количеството на излишните леки вериги и по-нормалното съотношение капа / ламбда могат да показват добър отговор на лечението.


Повишени свободни леки вериги и / или ненормално съотношение на капа / ламбда веригите в серума могат да се наблюдават при хора, които имат някаква степен на бъбречна дисфункция, която не е свързана с нарушение на плазмените клетки. Намалените серумни нива на свободните леки вериги с нормално съотношение капа / ламбда могат да се наблюдават при разстройство, което потиска производството на клетки от костния мозък.


При съмнение за първична амилоидоза, увеличаването на свободните леки вериги в кръвта, заедно с ненормално съотношение капа / ламбда може да показва, че причината за симптомите е амилоидозата. Въпреки това биопсията на засегната тъкан установява диагнозата.

 

Библиография:
Lab Tests Online (LTO). Serum Free Light Chains
University of Rochester Medical Center (URMC). Free Light Chains (Blood)
Cancer Research. Types of myeloma