Първата многовалентна ваксина срещу менингит, разработена от италиански учени, получи одобрение и от страна на американски и европейски експерти след официалното представяне в Италия. Досега прилаганите ваксини срещу менингит при италианските деца действат единствено срещу менингокок С. Новата ваксина е четиривалентна и дава защита срещу най-разпространените причинители на коварното заболяване като показва необходимата ефикасност и безопасност при приложението.Предстои допускане на употребата й при новородените от страна на европейската медицинска агенция, след постъпването на молба за разрешаването й, тъй като първоначално ваксината е разработена за деца над единадесетгодишна възраст.