Костната денситометрия, наричана още двуенергийна рентгенова абсорбциометрия, DEXA или DXA, използва много малка доза йонизиращо лъчение. Най-често се оценява костната плътност на лумбалната част на гръбначния стълб и бедрената кост, за да се определеи с по-голяма точност съответното ниво на костна загуба. Методът показва добри добри диагностични резултати при оценка на остеопороза, както и за оценяване риска от развитие на остеопоротични фрактури.


Тестът не изисква специална подготовка, но има няколко препоръки, които е добре пациентите да имат предвид. На първо място е важно лекарят да бъде уведомен, ако сте бременна или има някаква вероятност за настъпила бременност. В тези случаи могат да поискат от Вас да представите отрицателен тест за налична бременност. Важно значение е дали в рамките на последния месец сте преминали и изследвания с използване на бариева каша или контрастно вещество Ви е било инжектирано при извършване на компютърна томография.


При провеждане на теста се изисква премахване на бижута, а по отношение на дрехите – препоръчва се те да бъдат по-широки и удобни, позволяващи свободна позиция на тялото. Важно за изследването е да не сте приемали калциеви добавки поне 24 часа преди провеждането на теста.Сканирането на костна плътност, наричано още двуенергийна рентгенова абсорбциометрия или костна денситометрия, е подобрена форма на рентгенова технология, която се използва за измерване на костната загуба. Тя се превърна в установен към днешна дата стандарт за измерване на костната минерална плътност.


Методът най-често се използва за диагностициране на остеопоротични промени - състояние, което често засяга жените след менопаузата, но може да се открие и при мъже и значително по-рядко при деца. Остеопорозата включва постепенна загуба на кост, както и структурни промени, в резултат на което костите стават по-тънки, по-крехки и по-склонни към фрактури.


Двуенергийната рентгенова абсорбциометрия е ефективен метод  и при проследяване на ефектите от лечението на остеопороза, както и други състояния, които причиняват загуба на костна маса.


Тестът се препоръчва в случаите на:

 • При жени, които са в менопауза и не приемат естроген;
 • Претърпели сте фрактура в областта на тазобедрената става или имате близък роднина с такава;
 • Активен пушач сте;
 • При мъже с установено състояния, свързано със загуба на костна плътност, включително ревматоиден артрит, хронично бъбречно или чернодробно заболяване;
 • При прием на лекарства, за които е известно, че водят до загуба на костна маса. Тук особено важно значение имат кортикостероидите. Освен това някои медикаменти при епилепсия и наличие на терапия за заместване хормоните на щитовидната жлеза с високи дози;
 • Диабет тип 1;
 • Установен висок костен обмен, който се проявява под формата на прекомерно количество колаген в проби урина;
 • Заболяване на щитовидната жлеза, като хипертиреоидизъм;
 • Паратиреоидни състояние, като хиперпаратиреоидизъм;
 • След претърпяна фрактура, дори след лека травма;
 • Рентгенови доказателства за фрактура на гръбначния стълб.


Тестът може също така да оцени риска за развитие на фрактури. Рискът от фрактури се влияе от възрастта, телесното тегло, анамнезата за предшестващи фрактури, фамилната анамнеза за остеопоротични фрактури и проблемите с начина на живот - като пушене и прекомерна консумация на алкохол. Тези фактори се вземат предвид, когато се решава дали пациентът се нуждае от терапия.


Тестовете за костна плътност са бързи и неинвазивни – няма наличие на болка. Може да са необходими рутинни оценки на всеки две години, за да се види значителна промяна в костната минерална плътност, съответно намаление или увеличение. Малко пациенти, като такива на високи дози стероидни медикаменти, може да се нуждаят от проследяване на шест месеца.


Библиография:
https://www.radiologyinfo.org/en/info/dexa