Еднократното измерване на повишено кръвно налягане не поставя диагнозата артериална хипертония. За сметка на това обаче изисква повишено внимание и предприемане на определени постъпки, които да могат със сигурност да потвърдят или пък да отхвърлят диагнозата.


Макар и да не боли, сърби или кърви, дори безсимптомната за пациента хипертония нанася щети на тялото, влошава здравословното състояние и води до сериозни дългосрочни последици като в крайна сметка може да съкрати продължителността и качеството на живота. В случай на наличие на хипертонична болест това не е нещо, което „просто ще ни мине“.


Дефиницията – тя гласи, че Артериалната хипертония при хора над 18-годишна възраст е налице при систолично налягане над 140 и/или диастолично налягане над 90 mm Hg като средни стойности от многократни измервания при най-малко два или повече различни по време прегледи.Гореизписаното сухо определение не случайно се цитира тук. Самата дефиниция на болестта ясно посочва, че тя не е моментно състояние. Характерно за нея е трайното и постоянно повишение на стойностите на кръвното налягане, което може да се потвърди чрез измервания в различни дни, по различно време.


Според  VII Американски доклад от 2003 г. класификацията на артериалната хипертония е следната:

 

  • Нормално артериално налягане при стойности <120/<80 mm Hg;
  • Прехипертония в границите на 120-139/80-89 mm Hg;
  • I степен хипертония в границите на 140-159/90-99 mm Hg;
  • II степен хипертония при >160/>100 mm Hg


Еднократното повишение на кръвното налягане ни повежда по добре отъпкана пътека. Какво включва тя?


Тук главно действащо лице е засегнатият човек, а контролиращата роля най-често се поема от личния лекар. Дори и да установим високото си кръвно налягане извън кабинета на общопрактикуващия ни лекар, редно е в най-кратки срокове да се обърнем към него.


Според указанията на СЗО (Световната здравна организация) редно е артериалното налягане да бъде измерено след поне 5-минутна почивка на пациента (да е постоял на едно място), както и същият да не се е хранил и да не е консумирал кафе или алкохол, да не е пушил и да не е имал физическо натоварване през последните 2 часа. Всички тези фактори причиняват временни колебания в кръвното налягане и могат да станат причина за получаването на необективни резултати.

 

При първия преглед е уместно налягането да се измери и на двете ръце. При наличие на значима разлика, ще бъдат предприети съответните постъпки. Препоръчително е още и премерването на първия преглед в легнало и изправено положение.


Ако при спазените условия се премерят стойности, влизащи в категорията на прехипертония, то се препоръчва подходът на наблюдение и изчакване. Около 2/3 от младите хора с гранична хипертония с времето се връщат към нормалните стойности. Нека не забравяме, че 1/3 е сериозно число и проследяването е желателно.


Ако измерената стойност е над нормата, но е под 150/90 mm Hg в обичайните условия (при липса на придружаващи заболявания или други индивидуално особености) се налагат изследвания с цел определяне на обременяването на органите. Най-често това са ЕКГ или ехокардиография (за да се види натоварено ли е допълнително сърцето), фундоскопия (преглед на очните дъна – за да се види има ли отражение на високото кръвно върху фините съдове там) и изследване на урина (за наличие на белтък в урината).


Ако няма белези на обременяване на пациента се обяснява, че е необходимо да добави повече движение в ежедневието си и да промени някои от хранителните си навици. Обикновено това са промени като слизането на 1 спирка по-рано от градския транспорт, слизане от асансьора 1-2 етажа по-рано (или изобщо пропускането му), или въвеждане на ежедневни 20-30 минутни разходки в спокойно темпо. Целта е раздвижване, но не и интензивна преумора и рязка промяна.


Относно храненето, основната препоръка е за намаляване количеството на преработените продукти и особено на солта – както тази, която сами добавяме в блюдото, така и „скритата“ сол, която се намира във всички готови месни деликатеси, сирена и др. Препоръчва се да се увеличи делът на пресните зеленчуци и да се ограничат мазнините, особено тези с животински произход (в случай, че се прекалява с тях).


Смята се, че е редно пациентът да прилага тези мерки за около 1 месец, след което се явява повторно на преглед и подлежи на ежеседмично замерване на кръвното налягане сутрин и вечер. Ако сумарните стойности показват завръщане към нормалните стойности на кръвното налягане, то допълнително лечение не е необходимо, освен, разбира се, наложените промени да се превърнат в начин на живот.


Ако има белези на обременяване мерките за промяна начина на живот се комбинират от самото начало с медикаментозна монотерапия (с 1 лекарство).


Ако измереното кръвно е повече от 180/110 mm Hg се започва с комбинирана терапия.