Вътреставните апликации имат за цел да доставят локално лекарственото вещество, като по този начин се осигурява нужната доза, без да е налице метаболитна преработка и загуба на активни съставки – например при преминаване през стомаха, червата и черния дроб.


Апликациите могат да бъдат с различни медикаменти – кортикостероиди,  хиалуронова киселина, богата на тромбоцити плазма (за стимулиране на естествения лечебен процес на хрущялната тъкан в ставата), плацентарна тъкан и други.


Действието на препаратите, съдържащи хиалуронова киселина, е по-бавно, в сравнение с широкоразпространените противовъзпалителни средства, но ефектите им се запазват по-продължително време.Хиалуроновата киселина е важен структурен компонент на ставния хрущял, като наличието ѝ силно се редуцира при огнище на възпаление в ставата. Възпалението разрушава хиалуроновата киселина и  намалява клетъчната способност за продукцията ѝ.


Прилагането на хиалуронова киселина в ревматологията и ортопедията се изразява основно при проблеми в коленните стави, свързани с артрозни промени и възпаление, но освен това съществуват ново поколение хиалуронова киселина, прилагаща се за сухожилия и връзки при тендинити.


Резултатите от изследванията показват предимно противовъзпалителен и обезболяващ ефект на апликациите с натриев хиалуронат. В in vitro условия е било потвърдено инхибирането (потискането) на редица проинфламаторни фактори. Лубрикацията на ставата се подобрява значително при съчетаване на физическа активност и укрепване на бедрените мускули за по-добра стабилност на ставата.


След приложение се отчита усилване секрецията на хиалуронат в ставата, като се понижава освобождаването на болкови медиатори.
При вътреставно приложение хиалуроновата киселина потиска възпалението по няколко механизма – инхибира клетъчната пролиферация и адхезия, потиска фагоцитозата и потенцира ефекта на антитромбина.


Показани за апликация са пациенти със средни и изразени остеоартритни оплаквания, неповлияващи се от консервативно лечение, включващо орална аналгезия с нестероидни противовъзпалителни средства, локални противовъзпалителни гелове, физикална терапия, пункция на ставата и вътреставни кортикостероидни инжекции.


Приложението на хиалуронова киселина вътреставно забавя дегенерацията на хрущяла и прогресията на артрозата, стимулира хондроцитите и инхибира тяхната апоптоза, неутрализира свободните радикали и стимулира ендогенния синтез на хиалуронова киселина от синовиоцитите.


Ако в ставната капсула има „набиране“ на течност, то инжектираната хиалуронова киселина се разрежда и съответно ефектът от нея отслабва. 


Основен принцип е поставяне на еднократни апликации в рамките на 6-12 месеца, като резултатът зависи и от тежестта на артрозата, а не само от наличието на възпаление. Колкото по-тежка е артрозата - толкова по-кратък е ефектът.


Артрозните промени в колянната става могат да бъдат особено болезнени и изтощителни за пациентите. Към днешна дата не съществува дефинитивно лечение за възстановяване на хрущяла, а основно симптоматично облекчаване, което може да бъде фармакологично или нефармакологично. Към последното спада прилагането и на боуен терапия с облекчаващ характер, физиотерапия, остеопатия. При рефрактерност на лечението се налага оперативна намеса за смяна на ставата.


Приложението на хиалуронова киселина при артрозна болест може да отлага за известно време оперативното лечение и докато дава добър ефект в продължение поне на 6 месеца или една година, това е белег за добра ефективност. Но при изчерпване на ефекта в рамките на месец, оперативното лечение остава една от малкото опции.


Референции:
1. М. Bhandari et al., Intra-articular hyaluronic acid in the treatment of knee osteoarthritis: a Canadian evidence-based perspective; Therapeutic Advances in Musculoskeletal Disease, 2017;
2. D. Baron; Hyaluronic Acid Single Intra-Articular Injection in Knee Osteoarthritis; Current Therapeutic Research, Clinical and Experimental, 2018.