С напредване на технологичния процес все повече състояния, налагали преди време оперативна намеса – сега могат да бъдат извършвани с далеч по-щадящи методи. Такива са и методите на т. нар. инвазивна гастроентерология. Паралелно с извършването на оглед на орган от стомашно-чревния тракт могат да бъдат извършвани и определени минихирургични интервенции, при необходимост.


Огледът се извършва най-често с диагностична цел, но в някои случаи поводът за изследване може да бъде само с цел профилактика. Процедурата представлява въвеждане на ендоскопски апарат, който представлява гъвкава и тънка тръба, на единият край на която има камера и тяло със студена светлина. При необходимост през тръбата могат да се прокарват щипки за биопсия, както и коагулатор (за спиране на кървенето от разкъсан кръвоносен съд). По този метод могат да бъдат преглеждани различни органи – жлъчни пътища, дебело черво, стомашна лигавица, хранопровод, дванадесетопръстник и други.


Чрез ендоскопското изследване има възможност да се направи оглед на промените в лигавицата на изследваните органи, вземане на биопсия чрез биопсична щипка, отстраняване на доброкачествени тумори, изваждане на камъни от жлъчните пътища чрез минихирургични интеревенции през работния канал на апарата и други.Други възможности на инвазивната гастроентерология, в частност ендоскопията са поставянето на стентове при заболявания на хранопровода, разширяване на стеснени участъци в ректум (правото черво), дванадесетопръстник, както и не на последно място в хранопровод. Извършват се още кръвоспиращи процедури при пациенти с остро кървене от стомашно-чревния тракт.


Методиката на инвазивната гастроентерология се извършва и в пряка колаборация с хирурзи, тъй като в някои случаи настъпват усложнения, които налагат оперативна намеса, с конвенционалните отворени операции.


През последните няколко години ендоскопската ехография е един от водещите методи за изследване, оценка и стадиране (определяне на стадия на развитие) на туморите на стомашно-чревния тракт. Под ендоскопски контрол се извършват биопсии, дренажи на жлъчните канали и други.


При пациенти, при които е налице проблем с преглъщането и проходимостта на хранопровода, в случаите в които става дума за доброкачествено стеснение, има възможност за разширение под рентгенов контрол.


NEWS_MORE_BOX


При пациенти с неоперабилно стеснение на хранопровода, най-често следствие злокачествено новообразувание се поставят саморазширяващи се стентове. Чрез тях се дава време и възможност за извършване на химио- или лъчетерапия, с цел намаляване размерите на туморната маса, преди хирургична намеса. Паралелно с това се осигурява възможността за преглъщане и преминаване на храна и вода през хранопровода.


Друг високотехнологичен метод е т. нар. ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография (ЕРХПГ) – метод, който позволява изследване (с диагностична цел) и лечение на различни заболявания на жлъчните пътища и панкреатичния канал. В някои случаи ЕРХПГ се прилага с цел подобряване състоянието на пациенти преди пристъпване към втори етап на лечението, което включва и хирургична намеса. Пример са пациенти със злокачествени тумори на жлъчните пътища, на които първоначално се поставя временен стент и след подобряване на състоянието им - на втори етап се извършва оперативно отстраняване на новообразуванието.


Благодарение на техниките на инвазивната гастроентерология се извършват интервенции с минимално травмиране на тъканите, минимизиране на кръвозагуби, по-бързо раздвижване и захранване, по-малко усложнения и съответно по-кратък болничен престой.