Съвременната медицина успя да добави години към човешкия живот. Днес все по-важно става да се добави качествен и пълноценен живот към годините.

 

Ако допреди няколко години основният параметър за успешното лечение беше преживяемостта, в наши дни става все по-важно качеството на живот на пациента. Подобряването на общото физическо състояние, психологическият комфорт и самочувствието на пациента се превръщат в един от водещите параметри на лечебния процес.
 


Пациенти, които по-рано не са имали шанс за оцеляване, благодарение на съвременната терапевтична практика имат възможността да живеят пълноценно, да създадат семейства и да се радват на внуците си.
 Благодарение на интернет скоро всеки пациент ще може да проследява своята „оценка” качество на живот и да сравнява промените на този параметър във времето. Тази информация ще бъде от особена полза както за самия пациент, така и за лекуващия лекар, който ще може да установява негативни промени в най-ранен стадий.
 


За разработването и стандартизирането на въпросници (анкети), измерващи качеството на живот, е необходима база за сравнение. Обикновено се използват данните, получени за здрави хора, и се сравняват с данните, получени за болни.
 


Puls.bg взе участие в активното разработване на такъв въпросник, който ще подобри възможностите за лечение на някои заболявания на нервната система. Благодарение на многобройните потребители на здравния сайт се създаде обща картина на качеството на живот на потребителите на интернет.
 


Всеки може да подпомогне този процес, като попълни анонимна анкета, която отнема не повече от минута.