Какви са последствията от инсулиновата резистентност?

Една от основните последици от инсулиновата резистентност е развитието на на диабет.

 


При диабет в тялото не се произвежда достатъчно количество инсулин или е нарушен начинът, по който тялото реагира на него, което води до необичайно високи нива на кръвната захар.

 

В някои случаи първоначално инсулиновата резистентност може да остане неустановена, тъй като панкреасът успява да произведе по-големи количества инсулин, за да компенсира недостатъчната му активност.

 

Така за известно време се осигурява сравнително оптимално усвояване и съхраняване на глюкозата.

 

Тогава се наблюдава компенсаторна хиперинсулинемия, която прави възможно поддържането на нивото на кръвната захар в оптимално ниво.

 

Тази компенсаторна реакция на панкреаса не остава без последствия.

 

Това най-често води до метаболитни нарушения, които благоприятстват развитието на някои заболявания, като чернодробна стеотоза - натрупване на повишено количество мазнини в черния дроб.

 

Това състояние може да доведе до:

 • Дислипидемия;
 • Повишаване на холестерола;
 • Повишен сърдечносъдов риск;

Основният риск от инсулиновата резистентност е развитието на метаболитен синдром

Метаболитният синдром се характеризира с:

 • Голяма обиколка на талията поради натрупване на излишни коремни мазнини;
 • Високо кръвно налягане;
 • Повишено ниво на кръвната захар на гладно;
 • Инсулинова резистентност;
 • Дислипидемия.

Какво е подходящото лечение?

 • Бигваниди: метформинът повишава инсулиновата чувствителност чрез инхибиране на глюконеогенезата в черния дроб и чрез стимулиране на периферното използване на глюкозата;
   
 • Инхибитори на алфа-глюкозидазата - забавят чревната абсорбция на въглехидрати чрез инхибиране на тяхното ензимно разграждане;
   
 • Глитазони: това са терапевтични средства, повишаващи инсулиновата чувствителност;
   
 • Сулфонилурейни препарати - стимулират секрецията на инсулин в бета-клетките на панкреаса;
   
 • Глиптини и аналози на GLP-1: стимулират секрецията на инсулин по глюкозо-зависим начин и инхибират секрецията на глюкагон само в случай на хипергликемия.

Референции:

https://www.passeportsante.net/fr/Maux/Symptomes/Fiche.aspx?doc=insulinoresistance-symptomes-causes-traitement