Характерно свойство на голяма част от инфекциозните причинители е честото засягане на повече от един орган или система. При немалък брой инфекции се засяга, освен входната врата на проникване на причинителя, също така и по-далечно разположени структури (към първа част на материала).


Хепатитните вируси се характеризират с тропизъм към клетките на черния дроб, като проявата на пожълтяване на кожата и видимите лигавици не във всички случаи е задължителен симптом. При някои пациенти инфекцията може да премине като при банална дихателна инфекция и да е съпроводена с неразположение, обща отпадналост, в някои случаи главоболие и загуба на апетит.


В някои случаи клиничната картина може да бъде съпровождана със симптоми от страна на ставите – болка, оток, със зачервяване и затопляне на надлежащата кожа.При хроничния хепатит симптоми може да няма или да се наблюдават генерализирани васкулити, артритни промени, включително засягане на бъбреците.


Това налага и обстойния преглед при всеки един пациент с болки в ставите, защото при палпация увеличеният черен дроб, който се опипва под ребрената дъга насочва специалистът към конкретната патология, откъде произтича второстепенния проблем със ставите.


При вирусен хепатит В в над 90% от случаите острата инфекция се довежда до пълно излекуване в рамките на до една година. В 10% от случаите, обаче е налице хронифициране и при тези пациенти проявата на болки в ставите е с немалка вероятност за изява.


При Лаймската болест, особено ако човек не е обърнал внимание, че е бил ухапан от кърлеж или няма спомен, най-често кожните промени във входната врата на причинителя отшумяват и не им се обръща особено внимание. Но в рамките на няколко месеца пациентите преминават във втората фаза на заболяването, която се характеризира именно с болки по ставите, които могат да променят своята локализация.


Сезонът на кърлежите, които са вектор за причинителя на Лаймска болест циркулират в края на пролетта и лятото. Но проявите от страна на ставите, при навлизане във втория етап на болестта могат да се проявят именно в края на есента и началото на зимата.В САЩ до 80% от пациенти, които са били ухапани от кърлеж и били заразени са развили в различна степен ставна симптоматика.


Налице са хронични ерозивни синовиити, които се характеризират с увреждане на хрущялната тъкан и влошаване на трофиката на ставата. В редки случаи могат да бъдат засегнати и мускулни групи, които са разположени в съседство.


Болките в ставите могат да персистират с дни, като последващи епизоди на артралгия се регистрират при 50% от болните. Най-често се засягат големите стави и по-конкретно микроорганизмът проявява афинитет към коленете.


Пристъпите могат да продължават в рамките на седмици до няколко месеца, прекъснати от периоди на пълно отшумяване на симптомите.


В междупристъпните периоди може да е налице засягане на околоставните структури – тендинити, бурсити. Хроничното засягане на ставите води до разрушаване не само на хрущялната, но след известен период от време и на костната тъкан, което от своя страна води до трайно инвалидизиране на пациентите.


Хеморагичните трески, които се характеризират с кръвоизливи от различни органи, също могат да протичат със засягане на ставите. Но при тях причината за проявата на симптоми на артралгия е по-различна. Най-добре се проявяват проблемите в ставите при деца, които често лазят по земята и съответно в колянните стави настъпват кръвоизливи, които са причина за възпалителни реакции поради локално дразнене на структурите.


Обикновено симптомите започват с кървене от венците, последвано от откриване на кръв в урината, изпражненията, както и от носа.