Инфаркт на миокарда - позната и непозната диагноза

Острият миокарден ифаркт е една от най-тежките диагнози в кардиологията и в медицината като цяло. Развива се като резултат на стеснение или запушване в някой от съдовете, кръвоснабдяващи сърцето. В следствие на това, притокът на кръв в дадената зона намалява и дори спира. В следващите минути и часове постепенно настъпват временни, а след това необратими увреди в сърдечния мускул.

 


Оплакванията обикновено се изразяват в продължителна болка и тежест зад гръдната кост, местеща се към ръката, корема или долната челюст. При някои болни има нетипични симптоми като гадене и постъщане. При други, каквито са например диабетиците, може да не се усеща нищо. Разбира се, проявите на инфаркта зависят и от размера на запушения съд и индивидуалните особесности на даденото сърце. Докато леките могат да преминат незабелязано, то масивните водят до фатален изход почти моментално.


Защо е важно винаги да се мисли за това заболяване?

Поставянето на правилната диагноза изисква бързи и адекватни действия от медицинските екипи. Предприетите мероприятия в голяма степен предопределят изхода. Първо е важно извършването на щателен разит за оплакванията. Прегледът насочва към оценка на сърдечната функция, както и на другите жизненоважни органи. Задължително е провеждането на електрокардиограма и кръвни тестове. Те, в много от случаите, показват почти категорично сърдечното страдание. 

 

Най-важното от всичко обаче е насоченото мислене в посока миокарден инфаркт. Това важи не само за медицинските специалисти, но и за всички хора в обществото. Най-вече за тях. Никой не е защитен, че той или някой негов близък, няма да развие инфаркт на миокарда в даден момент от живота си. Честотата на това заболяване в съвременното развито общество стремлгаво нараства. Открива се в пъти по-често, особено при хората със захарен диабет, висок холестерол, недостатъчна физическа активност. Вероятността при болки в гърдите да сае касае за миокарден инфаркт реално е много висока.

 

Мъжете в активна възраст са в пъти по застрашени от жените, като честотата се изравнява след менопаузата. Долната възрастовата граница обаче добива застрашаващи нива. Докладват се болни под 30-годишна възраст с инфаркт на миокарда. Страшното при тях обаче е, че на млада възраст масивните инфаркти протичат много по-тежко и животозастрашаващо. Все повече млади хора обаче неглижират здравосложния начин на живот, докато нещо срашно не ги принуди да го правят.


Факторът време може да бъде животоспасяващ

Няколко неща трябва да са категорично ясни на всички щом се говори за миокарден инфаркт. Две от тях са обсъдените вече сериозност на диагнозата и твърде голяма честота. За добрия изход и ефект от лечението обаче основна роля има бързината на действие. Това се определя от много фактори. В това число е времето от започване на болката до извикването на спешна помощ или явяването в неотложно звено на болницата. От значение е бързината на действие на спешните лекари, времето за сформиране на кардиологичния екип, подготовката на катетеризационна зала, самото извършване на коронарографията, както и всички мероприятия, които ги съпътстват.

 

Следователно целта е да се сведе до минимум продължителността на всеки един от тези процеси. Трябва добре да знае, че при съмнение за миокарден инфаркт, е нужно веднага да се потърси лекарска помощ. По-добре в случая е да има хипердиагностика, от колкото да се пропусне нещо. Има немалък брой случаи, в които болните дни наред не потърсват лекарска помощ въпреки оплакванията. Увреждането на сърцето тогава добива невъзвратими и катастрофални размери.

 

 

NEWS_MORE_BOX

 

В големите градове на страната има специализирани инвазивни звена с екипи и катетеризационни зали. Дори на места има график за спешните случаи и специално разпределение. Желателно е да се отива в болници със солиден опит в лечението на миокардния инфаркт. Там с лекота се изпълнява протоколът за изследвания, подготовка и бързо извършване на нужните инвазивни действия. Опитността на екипа е в основата и на правилното проследяване и стабилизиране на болния.

 

Лечението на миокардния инфаркт е един от „скоковете“ на съвременната медицина. Благодарение на инвазивните манипулации (коронарография, поставяне на стент, балонна дилатация, бай-пас и т.н.), смъртността и инвалидизацията от миокардния инфаркт са спаднали десетки пъти. Нашата страна с нищо не отстъпва в това отношение на другите развити държави. Разполагаме с модерни технологии и обучени специлисти, осигуряващи съвременно лечение. За това то не бива да се пропуска с ненавременното явяване в болницата и неглижиране на проблема.