Нарушенията в кръвообращението на гръбначния мозък са сравнително по-рядко срещани в сравнение с тези на главния мозък. Това до голяма степен се дължи на добре развитото колатерално кръвообращение, както и на по-рядкото засягане на гръбначномозъчните артерии от атеросклероза или емболизация. Последиците обаче са не по-малко значими и до голяма степен сериозно влошават качеството на живот. Затова навременното разпознаване на симптомите и прецизната диагностика са от съществено значение.

 

Кои са причините за настъпване на инфаркт на гръбначния мозък?


Причините до голяма степен се припокриват с тези отговорни за настъпването на инсулт в главния мозък:

  • Заболявания на сърдечносъдовата система – атеросклероза, хипертонична болест, исхемична болест на сърцето, остра сърдечна недостатъчност и миокарден инфаркт, ритъмно-проводни нарушения;
  • Патология на съдовете – тромбоза, стеноза, компресия, емболия, прегъвания, аневризми и др.;
  • Васкулити – при колагенози, луес, инфекциозно-алерегични, токсични и др.;
  • Патология на гръбначния стълб – дегенеративни изменения – остеохондроза, спондилолистеза, възпалалителни процеси, травми, тумори и др.;
  • Заболяване на обвивките на гръбначния мозък;
  • Тумори на гръбначния мозък;
  • Заболявания на кръвта, ендокринни заболявания и др.

Спиналният инфаркт най-често се развива в басейна на предната спинална артерия. Последната е отговорна за кръвоснабдяването на предните 2/3 от гръбначномозъчната тъкан. Най-често гръбначномозъчният инфаркт настъпва в торакалния отдел на ниво Тх8.

 

В някои случаи засегната е околоспиналната пиална съдова мрежа с оформянето на инфаркт с характерна клиновидна форма. Централното сиво вещество също може да е засегнато по протежение на няколко гръбначномозъчни сегмента. В последния случай измененията много наподобяват оформянето на сиринкс (кухина) в гръбначния мозък.

 

Кои са признаците за настъпване на гръбначномозъчен инфаркт?

Инфарктът на гръбначния мозък, независимо дали е исхемичен или хеморагичен, се характеризира обикновено с остро начало и поява на силна болка в гръбнака, която може да се разпространи надолу по протежение на гръбначния стълб, към горните или долни крайници или да придобие опасващ характер. Понякога болката може да има характер на преминаващ електрически ток. С разгръщането на гръбначномозъчния инфаркт от друга страна болката изчезва, което се обяснява с прекъсването на нервните пътища, провеждащи болковия импулс.

 

Освен болката настъпва внезапна слабост в крайниците – в долните или в четирите (в зависимост от нивото на инфаркта) до развитието на пълна неподвижност в последните. Веднага се появяват и сетивни нарушения – намалена чувствителност, намален усет за болка и температура или дълбока перцепция.

 

Задължителен елемент е и появата на тазоворезервоарни нарушения – в зависимост от нивото на лезията настъпват императивни позиви за уриниране, трудна задръжка на урината или обратното – ретенция и трудно изпразване на тазовите резервоари.

 

Възможно е в момента на инфаркта да се появи и преходно главоболие, гадене, обща слабост, припадък, които постепенно отшумяват.

 

Развитието на клиничната картина може да настъпи в рамките на минути до няколко часа, по-рядко за дни или седмици. С времето симптомите придобиват друг характер във връзка с настъпилите вече изменения в гръбначния мозък и пътищата, които предават информация към главния мозък и обратно.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Как се поставя диагнозата и какво е лечението?

При поставяне на диагнозата инфаркт на гръбначния мозък влизат в съображение редица други патологични състояние – в това число демиелинизиращ процес, синдром на Гилен-Баре, травми, тумори, възпалителни процеси –миелити и др.

 

От решаващо значение е провеждането на ядрено-магнитен резонанс, ликворното изследване и електромиографията в диференцирането на възможните причини, които биха могли да стоят в основата на наблюдаваната клиничната картина.

 

Лечението е симптоматично и включва профилактика на настъпването на възможни усложнения и активна рехабилитация. Дискутабилна е ефективността от прилагането на хепарин, кортикостероиди и други медикаменти.