Високият холестерол е важна лабораторна находка и не бива да бъде подминаван. Дори при липса на други сърдечносъдови рискови фактори или на конкретни оплаквания е редно да се вземат мерки - в тези случаи с промяна в диетата и начина на живот; доказано редовното движение има благоприятен ефект по отношение на холестерола. При по-сериозни заболявания като стенокардия, например, много често се налага и медикаментозно лечение за понижаване на холестерола. При някои пациенти обаче то не ефективно. Защо ли? Ето част от причините:


Разграничаване между абсорбиращите и синтезиращите пациенти

Различните хора имат различен капацитет за синтезиране и абсорбция на холестерола. Що се касае за чревната абсорбция, съществува хетерогенност между хората с генетичен произход, което ни позволява да отличим такива пациенти с високо или ниско ниво на абсорбция на холестерола.  Съществува проучване, което е доказало, че циркулиращите стойности на фитостеролите колерират с чревната абсорбция. Изследванията са определили ролята на холестенола и са стигнали до извода, че при хора с високо съотношение холестенол/холестерол е налице по-сериозна абсорбция в червата. Оттук смята се, че в близкото бъдеще холестенолът може да бъде използван като маркер при идентифицирането на такива пациенти и съответно модифициране на терапията.Ето няколко от основните характеристики на двата типа хора:

  • Абсорбиращи хора

При тях ключов орган е тънкото черво, циркулиращите стероли са фитостероли, биологичен маркер е високото съотношение холестенол/холестерол, нямат проблем с инсулина, при тях LDL слабо спадат при лечение със статини и към терапията е полезно да се включат стеноли.

  • Синтезиращи хора

Ключовият орган при тях е черният дроб, циркулиращите стероли са най-често прекурсори на холестерола, холестенол/холестероловото съотношение е ниско, по-често се наблюдава инсулинова резистентност, затлъстяване и захарен диабет втори тип и отговорът на лечението със статини е добър.


Макар и различията в чревната абсорбция на холестерола да са основно с генетичен произход, се оказва че натрупването на телесна маса и развитието на инсулинова резистентност са асоциирани с намалена абсорбция; в същото време при наличие на диабет втори тип процесът на синтез на холестерол в черния дроб е усилен, в сравнение с хора без диабет и сходно тегло. В обратния случай при диабет от първи тип, маркерите за абсорбция на холестерола са повишени, а на синтеза - понижени.


Механизми за компенсация на процесите на синтез и абсорбция на холестерола

Известно е, че двата процеса на синтеза и абсорбция са взаимно зависими. Количеството на холестерол в организма се регулира от компенсаторни механизми, например, ако блокираме синтезата му в черния дроб, довеждаме до увеличение на неговата абсорбция от тънките черва, както и обратното. По този начин лечението със статини повишава маркерите на абсорбция на холестерола и на фитостеролите. Все пак ефектът на статините е конкретно върху инестиналната абсорбция на фитостеролите е комплексен и може да се повлияе от маркерите на абсорбция преди стартиране на лечението и неговата продължителност.


Тази динамична зависимост може да обясни защо някои хора отговарят слабо на лечението със статини, както и защо понякога блокирането на абсорбцията на холестерола няма достатъчно силен ефект.


Как да се оптимизира лечението на високия холестерол?

Като се има предвид неясната роля на някои фитостероли в генезата на атеросклерозата от една страна, и от друга, недостатъчния биологичен отговор и непълна сърдечносъдова протекция при монолечение със статини при една част от пациентите, е логично да се търсят начини за адаптиране на лечението. В такива случаи би било полезно да се измерят нивата на холестенол и да бъдат отграничени силно абсорбиращите пациенти. При тях е ефективно в лечението да се включат етери на стенола.


Всички тези изводи не означават, че всеки пациент с висок холестерол е нужно да бъде тестван предварително дали е по-скоро от абсорбиращ или синтезиращ тип. По-важното в случая е при провеждане на лечение за високия холестерол, пациентът да бъде редовно контролиран и ефектът от терапията - оценяван.


Ако сме наясно, че съществува такъв баланс между двата процеса, то бихме могли да приложим двоен подход с потискане както на синтезата, така и на абсорбцията на холестерола, ако това е необходимо.

 

Библиография:
Baigent C, Keech A, Kearney PM, et al. Efficacy and safety of cholesterol-lowering treatment: Prospective meta-analysis of data from 90 056 participants in 14 randomised trials of statins. Lancet 2005
Gylling H, Miettinen TA. Cholesterol absorption : Influence of body weight and the role of plant sterols. Curr Atherosclerosis Rep 2005
Goldberg AC, Ostlund RE, Bateman JH, et al. Effect of plant stanol tablets on low-density lipoprotein cholesterol lowering in patients on statin drugs.Am J Cardiol 2006