Алергиите представляват водещ проблем в здравето на съвременното общество, особено в развитите държави. Към тази група се причисляват случаите на атопия, както и псевдоалергиите, водещи до сходни оплаквания. Смята се, че днес тези имунни заболявания засягат всеки трети човек, като тенденциите са скоро това да е проблем за всеки втори такъв. Те биват разнообразни по своя механизъм, основни прояви и тежест, като в своята разнородност включват, както леки, периодични оплаквания, така и тежки животозастрашаващи състояния.
 
Борбата на съвременната медицина е основно в посока профилактиката и лечението на алергиите. Основните терапевтични стъпки – антихистамини, глюкокортикостероиди и специфични противоастматични средства са известни от години. Въпреки, че и при тях се отчита прогрес с откриване на нови молекули, елиминиране на нежеланите ефекти и акцентиране към по-голяма специфичност, механизмът им на действие е по-скоро насочен към потискане на симптомите. Надеждите обаче са отправени към методи за лечение, водещи до елиминиране на самия болестен процес.
 

Какво педставлява имунотерапията?

Алергенната имунотерапия е един такъв метод, който претърпява прогрес в съвременната алергология. В нашата страна не оставаме много по-назад от световните тенденции. Посредством нея се повлиява специфичната имунна реакция на организма към даден алерген (чуждо за тялото вещество, водещо до свръхреактивност). Алергени са например полените при сенната хрема, някои лекарства при медикаментозната алергия, специфични храни при хранителната алегрия и т.н. 
 
Чрез приложение на специфична алергенна ваксина, съдържаща установения алерген, се изменя реактивността на организма. Тя се представя на тялото в постепенно покачващи се дози, като процесът не е кратък и може да трае месеци и години. В един момент при определена доза на алергена, се достига т.нар. нечувствителност или толеранс на болния към даденото вещество. Това означава например, че болен с алергичен ринит при започване цъфтежа на пролетните дървета ще престане да страда от мъчителното сълзене, парене на очите, запушване на носа и т.н. Но ефектите не са само спрямо клиничните прояви. Установено е и намаляване на прогресията на конкретното алергично заболяване, третирано по този начин, както и възникването на нови алегрии.
 
Механизмът на действие на имунотерапията е чрез намаляване основните клетки и медиатори на алергичното възпаление. Установява се спадане в болестните им пикове и цялостната хиперреактивност. Отчита се спадане в нивата на имуноглобулин Е, промяна в Т-клетъчния отговор, намаляване в количеството на еозинофили, базофили, мастоцити (основни клетки в този процес). Отчита се регулиране още на специфичните левкотриени и простагландини, като нивата им се адаптират като при здрав организъм.
 
 
NEWS_MORE_BOX

Кога може да се използва този метод на лечение?

Приложението на тази терапия става след преценка на типа алергия, нейната тежест, както и степента на ефект (или липса на такъв) от стандартната терапия. Както е добре известно, при установен алерген първа препоръка е по възможност неговото избягване. Когато обаче това е невъзможно, в съображение влизат и подобни съвременни методи на десенсибилизация. По настоящем обнадеждаващи са резултатите при алергия към насекоми, алергичен конюнктивит, ринит, астма. Добри са резултатите и от имунотерапия срещу някои лекарства. Ефективността е различна при отделните заболявания, но зависи още и от способностите на самия организъм.
 
Имунотерапията се извършва от специално обучени за този метод алерголози. Нужни са освен позитивни кожно-алергични проби, също така и провокационни такива. Провеждането се съобразява със състоянието на болния, като при онкологични заболявания, имунни дефицити, тежки трудно контролирани алергични или други заболявания, тя се забранява. Възрастта се отчита като фактор според специфичната алергия.
 
В алергологичната практика съществуват разнообразни методи за приложение на т.нар. алергенна ваксина. В сетлината на прожекторите за в бъдеще е улесняването на имунотерапията, скъсяване продължителността на програмите, както и увеличаване на тяхната ефективност.