3. Къде се формират клетките на придобитата имунна защита?

Макар че не е така обособена морфологически и анатомично, както останалите системи в човешкото тяло (нервна, храносмилателна, отделителна и т.н.), имунната система въпреки това едно функционално цяло.

Тя се състои от първични (централни) и вторични (периферни) органи. Първичните органи при човека са тимусната жлеза и костният мозък, а вторичните – лимфните възли, далакът (слезката), лимфоцитите, циркулиращи в кръвта и мукозоасоциираната лимфоидна тъкан (МАЛТ).

В първичните органи се формират и узряват Т- и В-лимфоцитите. Този етап от развитието им не изисква наличието на антиген. Във вторичните лимфоидни органи се осъществява крайният етап от диференциацията на имунокомпетентните клетки, в който им бива представен даден антиген, който те се „научават“ да разпознават, и елиминират по различни механизми.
 

3.1. Костен мозък


Намира се в дългите и плоските кости. В него се съдържат прогениторни клетки, от които произхождат всички кръвни клетки в човешкия организъм. Съществуват два основни вида костен мозък – червен (medulla ossium rubra) и жълт (medulla ossium flava). В момента на раждане, червеният костен мозък се съдържа във всички дълги и плоски кости. В него се формират червените кръвни клетки (еритроцитите), кръвните плочици (тромбоцитите) и повечето бели кръвни клетки (левкоцити). Жълтият костен мозък се състои предимно от мастна тъкан и с напредване на възрастта замества червения в дългите кости.
 

3.2. Тимусна жлеза (тимус)

Намира се зад гръдната кост. Развитието й започва още по време на ембрионалния период и достига максимум през пубертета, след което започва да регресира. Тимусът играе ключова роля в генерирането и узряването на Т-лимфоците. По време на вътреутробното развитие Т-лимфоцитите се „научават“ да разпознават „своето“ от „чуждото“, като развиват имунологичен толеранс към антигените, присъщи на организма. По време на вътреутробното развитие се генерират много повече лимфоцитни клонове, отколкото съществуват във възрастния организъм. Това е така, защото клоновете, нападащи собствените антигени биват апоптозирани (подложени на програмирана клетъчна смърт). Счита се, че неуспехът да се апоптозира автореактивен клетъчен клон по време на ембрионалното развитие и оцеляването му във възрастния индивид, е свързано с появата на автоимунни заболявания.
Тимусът осигурява оптимална среда за развитие на Т-лимфоцитите (откъдето идва и името им).

NEWS_MORE_BOX

 

3.3. Лимфни възли

Разпръснати са из цялото тяло по хода на лимфните възли. Съдържат Т- и В-лимфоцити, макрофаги и плазматични клетки.
 

3.4. Далак (слезка)

Намира се в лявото подребрие. Съдържа узряващи Т- и В-лимфоцити и плазматични клетки. В слезката също така се извършва разрушаването на остарелите еритроцити.


3.5. Мукозоасоциирана лимфоидна тъкан


Включва сливиците, Пайеровите плаки (струпвания от лимфоцити по хода на червата) и лимфните агрегати в мукозните тъкани на тялото.