Борислав Арабаджиев е доктор по имунология - научна степен придобита в Медицинския център към Калифорнийския университет, Лос Анджелис (University of California Medical Center, Los Angeles). Той е част от отдела по Клинична диагностика в „ЕЛТА 90 М“ ООД – един от най-големите доставчици на инвитро диагностични продукти и лабораторна апаратура в България и продуктов мениджър за GenScript в представителството за България – ЕЛТА 90. Ето какво ни сподели той за възможностите да разберем дали имаме имунитет срещу причинителя на ковид SARS-CoV-2, независимо дали става въпрос за прекарана коронавирусна инфекция или ваксиниране.

 


Днес, когато част от населението се е сблъскало с коронавируса, а други се ваксинират, все повече хора се питат дали са изградили имунитет срещу ковид. Как можем да разберем?

В хода на ваксинирането срещу COVID-19 и големия брой прекарали коронавирусна инфекция, въпросът дали е изграден ефективен имунитет срещу патогена причинител става изключително важен. Необходимо е да се поясни, че оценката на имунитета е комплексен показател от хуморален имунитет, т.е. генерирането на антитела, и клетъчен имунитет, които се развиват успоредно след ваксинация или при преболедуване.

 

Хуморалният имунитет вече може да бъде лесно измерен чрез установяването на количеството протективни антитела - вирус неутрализиращите антитела. 

 

Вирус неутрализиращите антитела са малка част от общата популация на антитела, произведени от имунната система в отговор на срещата ѝ със SARS-CoV-2. Те имат способността да блокират вируса, създавайки невъзможност за неговото свързване и навлизане в клетката на гостоприемника.

 

Особеното при тях е, че се свързват към специфична структура на шипестия S-гликопротеин на коронавируса, познат още като рецептор свързващ домейн (RBD), с което и блокират хода на потагена към клетката.

 

С други думи, вирус неутрализиращи антитела са функционално активните полезни защитни имуноглобулини, които предпазват от инфектиране и служат като маркер за оценка на хуморалния имунитет. Наличието на вирус неутрализиращи антитела е един от критериите, по който се измерва ефективния протективен имунитет, независимо дали той е образуван след преболедуване или ваксиниране срещу COVID-19.

 

Вече съществува достъпен метод за измерването на вирус неутрализиращите антитела

 

Използва се познатата във вирусологията практика на тестване чрез вирусна неутрализация.


Това е златният стандарт, описан още през 50-те години на миналия век, по който се оценява неутрализиращата способност на антителата към даден патоген, в случая SARS-CoV-2 вируса.


При него се работи с жив вирус и клетъчни линии. Процесът беше трудоемък и труден за изпълнение в нормални условия, изискващ специализирано оборудване и помещение от клас 3 на биологична защита, което го правеше и практически неизпълним.

 

За да се преодолее тази ситуация, компанията GenScript създаде и патентова нов и елегантен метод за тестване, чрез който се постига същият ефект. За изпълнението му е достатъчно единствено ELISA оборудване, което е широко достъпно.

 

Тестът cPass™ SARS-CoV-2 Virus Neutralizing Antibody на GenScript е единственият патентован и одобрен от американската Агенция по храни и лекарства (FDA) и европейските CE-IVD регулаторни органи за инвитро диагностични медицински изделия с предназначение установяване на неутрализиращи антитела срещу SARS-CoV-2 вируса.

 

Освен това cPass™ SARS-CoV-2 Virus Neutralizing Anti body test на GenScript показва 100% съответствие със стандарта за вирусна неутрализаия (PRNT).

 

При резултат 30 или повече процента тестът показва наличие на вирус неутрализиращи антитела и може да се говори за наличие на ефективен хуморален имунитет срещу коронавируса.

 

Тестът за вирус неутрализиращи антитела е различен от другите тестове за антитела...

 

Масово използваните антителни лабораторни тестове измерват количествено само антителата клас IgG за отминала инфекция и са насочени към структури на SARS-CoV-2, които на практика имат малко отношение към серопротекцията на ваксинирания или преболедувалия ковид пациент.
 
cPass™ SARS-CoV-2 Virus Neutralizing Antibody тестът на GenScript използва АСЕ-2 рецептора, за който се захваща само RBD-частичката на SARS-CoV-2 вируса, което го прави супер специфичен към SARS-Cov-2 и дава информация както за относителното количество, така и за афинитета му на свързване към рецептора на клетката.

 

Масовите тестове в лабораториите, които определят само общите IgG-антитела, дават различни стойности, в зависимост от типа на технологията на апарата, докато при GenScript той е в процентно изражение – над или под 30% като праг. 


Къде в България може да се проведе GenScript тест за вирус неутрализиращи антитела?

 

GenScript тестът може да се проведе от редица лаборатории в страната, които разполагат с необходимата апаратура и консумативи. Списъкът непрекъснато се актуализира чрез включването на още и още лаборатории. 
Лабораториите, в които може да бъде проведен са: 

 • СМДЛ Цибалаб
 • Лаборатория Геника
 • СМДЛ Кандиларов
 • УМБАЛСМ Пирогов
 • УМБАЛ Александровска
 • Лаборатория Лина
 • МБАЛ Тракия
 • МДЛ Писанец
 • СМДЛ Статус
 • СМДЛ МайЛаб
 • МБАЛ Сливен

 

Достатъчно е пациентът да попита за теста в някои от големите лаборатории и болници в страната.

 

Кога е най-удачно да се проведе тест за наличие на вирус неутрализиращи антитела?

 

Резултатите от тези тестове за SARS-CoV-2 показват, че кривите за динамиката на наличие на вирус неутрализиращи антитела могат да показват различни вариации при различните групи пациенти – асимптомни, леко преминалите и тежките случаи. Ако трябва да обобщим тези данни: вирус неутрализиращите антитела срещу SARS-CoV-2, които могат да бъдат установени чрез кръвен тест, ще са в интервала от 8-ия ден с пикови стойности на 20-ия ден от появата на симптомите на заболяването.* 

 

Тестването се препоръчва след 20-ия ден от появата на първите симптомите на коронавирусната инфекция или след инжектирането на първата доза от ваксината срещу ковид. 

    
А сертификат след провеждането на теста?

 

Всеки един пациент може да изиска сертификат от съответната лаборатория, в която се провежда тестът cPass™. 

 

 

Източници:

* https://www.nature.com/articles/s41467-020-20247-4