1. Същност

Хомеостазен модел за оценка на инсулинова резистентност (HOMA-IR) е метод, използван за количествен израз на инсулиновата резистентност и бета-клетъчната функция. Първото описание на наименованието HOMA е публикувано от Matthews et al. Diabetologia 28 (7): 412-419, 1985.

Авторите на HOMA са използвали данни от физиологични изследвания, за да разработят математическо уравнение, описващо регулиране на нивото на глюкозата по типа на обратната връзка. Те публикуват компютърен софтуер който решава уравнението, така че инсулиновата резистентност и бета-клетъчната функция може да бъде оценена от глюкоза и инсулинови нива в кръвта на гладно.
 

2. Информационно съдържание и клинично значение


Важен механизъм за намаляване на нивото на кръвната захар е навлизането на глюкоза чрез инсулиновите рецептори във всички клетки и тъкани. Обикновено всяко увеличение на нивото на глюкозата в кръвта води до освобождаване на инсулин от бета-клетките на лангерхансовите острови на панкреаса.

При нарушено разпознаване на инсулина от клетъчните рецептори, се стига до задържане на по-високи концентрации на глюкоза в кръвта, до увеличен синтеза на инсулин поради повишена необходимост за метаболизиране на глюкозата и състояние, нарeчено инсулинова резистентност.

Инсулиновата резистентност представлява важен патогенетичен механизъм при развитието на захарен диабет тип 2 и често се наблюдава години преди проявата на диабета в контекста на метаболитния синдром и всички последсващи усложнения от него.

NEWS_MORE_BOX


 
Освен това се установява редукция на инсулиновата чувствителност при жени с фертилни нарушения и поликистозен овариален синдром (PCOS). Инсулиновата резистентност представлява важна причина в патогенезата на PCOS. При млади жени IR може да е честа причина за стерилитет и нарушения в менструалния цикъл.

Оценка на инсулинова резистентност е подходящо да се прави при:

 • пациенти с хипертония,
 • наднормено тегло и абдоминално затлъстяване,
 • хипергликемия на гладно,
 • при уточняване на риска от развитие на захарен диабет тип 2,
 • дислипидемия, включваща увеличени триглицериди, и намален HDL-холестерол,
 • пациентки със съмнение за поликистозен овариален синдром, нарушен ментструален цикъл и стерилитет.

 

3. Преданалитични изисквания

 • Кръв се взема сутрин до 9:00 часа на гладно.
 • Изследването се прави след 12 часово спиране прием на храна и всякакви напитки.
 • Желателно е 72 часа да се избягва употреба на алкохол.
 • Не се прави изследването при пациенти на инсулинова терапия.
 • Наложително е да се съобщи за вида на приемани медикаменти.
   

4. Метод

HOMA-index за Инсулинова резистентност – изчисляване по стандартна формула:


HOMA-IR = глюкоза*инсулин/22.5

 

Материал за изследване на глюкоза и инсулин се взема на гладно.

Референтни стойности:

 

Нормален HOMA-IR < 2.5
Рискова зона 2.5-5.0
Висока Инсулинова резистeнтност ( HOMA-IR ) >5.0
 

5. Материал за изследване

Венозна кръв

Библиография:
Matthews DR, Hosker JP, Rudenski AS, Naylor BA, Treacher DF, Turner RC (1985). "Homeostasis model assessment: insulin resistance and beta-cell function from fasting plasma glucose and insulin concentrations in man.". Diabetologia 28 (7): 412–9.
Wallace TM, Levy JC, Matthews DR (2004). "Use and abuse of HOMA modeling.". Diabetes Care 27 (6): 1487–95.
Tresaco B. Et al. (2005) Homeostatic midel assessement (HOMA) index cut-off values to indentify the metabolic syndrom in children. J.Physiol.Biochem.,61 (2), 381-388.