Най-честите причини за поява на гръдна болка при възрастни, постъпващи в спешни отделения, са  сърдечните, мускулоскелетни, стомашно-чревни, белодробни, психиатрични. Всеки пациент с гръдна болка на фона на хемодинамичен срив трябва да бъде транспортиран максимално бързо с екип на бърза помощ до възможно най-близкото спешно отделение, където да бъде подложен на задълбочени клинични проучвания - щателен преглед и обстойна лабораторна и физикална диагностика.
 
Първата и най-основна задача на спешния лекар е да установи дали пациентът с гръдна болка се намира в състояние на остър коронарен синдром, както и други застрашаващи живота състояния. В случай, че бъде отхвърлена диагнозата Остър коронарен синдром с помощта на кръвни, образни и ЕКГ-изследвания, трябва да бъде потърсена и друга вероятна причина за развитието на клиничната картина.

В 60% от случаите се касае за болка с неорганичен произход, тоест това са състояния с некардиогенен, стомашно-чревен или белодробен произход. Мускуло-скелетната болка заема около 40% от случаите, като по-големият процент идва от възпалени нерви - интеркостална болка или езофагеален рефлукс. В около 11% от случаите гръдната болка се дължи на стабилната ангина пекторис и само в 2% от случаите причина за нея е острият коронарен синдром, който се диагностицира ЕКГ-картина, лабораторна находка и анамнестични данни за инфаркт на миокарда.
 

По какъв начин може да бъде провокирана гръдна болка?

За да се осъществи качествена спешна диагностика на гръдната болка и да се определи възможно най-широкия диференциално-диагностичен прозорец на състоянието, което в последствие да сведе до установяване на точната причина за поява му, е важно да се имат в предвид няколко фактора.

Гръден дискомфорт може да се наблюдава, например, след нахранване, което е суспектен белег за стомашно-чревно заболяване. Болката обаче след обилно нахранване е суспективна за миокардна исхемия - кардио-гастрален синдром, който се развива на фона на триклонова коронарна болест или на стеноза на лява коронарна артерия.

Гръдна болка може да се появи и при физически усилия, както и в покой, което обикновено е симптом за наличието на стабилна или нестабилна стенокардия - ангина пекторис.

Други чести фактори, които предизвикват появата на гръдна болка са студ, емоционален стрес или физически сексуални усилия.

Болка в гръдната област може да се появи също така при преглъщане, където произходът обикновено е на ниво хранопровод, както и при промяна на положението на тялото - рязко извъртане (ротация) в гръдната област, което води до локално дразнене на междуребрените нерви или директно възпаление на междуребрените нерви.


NEWS_MORE_BOXВъзможно е да се характеризира и гръдна болка, която се появява при вдишване и да се развие евентуална екзацербация, когато пациентът е в легнало положение. Тогава най-вероятно се касае за плевритна болка. Етиологията за това състояние може да бъде много широка - белодробен тромбемболизъм, пневмоторакс, вирусни или бактериални пневмонии, плеврит или плевроперикардит. Също така болка в гърдите и горния коремен етаж, опасваща отзад кръстта, може да се появи при дисекация на аортата - на нивото на гръдния сегмент или на коремния отдел от аортата. В тези случаи болката не зависи от дихателните функции на пациенти, тоест тя е постоянна и се овладява особено трудно, дори с венозно вливане на силни средства с болкопотискащ ефект.

Едновременно присъствие на гръдна болка може да се очаква при наличието на стомашно-чревни и сърдечни болести. Състоянието обикновено се развива при 35% от пациентите и е свързано с добавянето на някои други клинични данни. Такива са например лошият вкус в устата, болка при преглъщане, повръщане, което е характерно както за инфаркт на миокарда, така и за стомашно-чревни вируси, панкреатит, язва и други. Диспнеята - задух, на фона на гръдна болка е класическа клинична картина във всеки спешен кардиологичен кабинет. Тази комбинация от симптоми може да се наблюдава както при инфаркт на сърдечния мускул, така и на заболявания на бронхиалното дърво, белодробния паренхим или белодробната съдова мрежа.

Други чести клинични белези, комбинирани с гръдна болка, може да са кашлица, синкоп, палпитации, психиатрични отклонения, конституционални нарушения, както и психоемоционални нарушения, породени от тежък битов и житейски стрес - проблеми в работната среда, домашно насилие и други.
 

Кои са основните рискови фактори за развитие на кризата?

Наличната гръдна болка трябва винаги да бъде коментирана по отношение на рисковите фактори, които притежава пациентът, за развитие на остър коронарен синдром и друг кардиологичен дефицит. Наличието на хиперлипидемия или ВСС - внезапна сърдечна смърт при родственици на пациента и левокамерна хипертрофия увеличава риска от настъпване на остър миокарден инфаркт. Хипертонията е друг сериозен рисков фактор. Тютюнопушенето е следващият враг на сърцето. Често това се определя като неспецифичен рисков фактор за различни сериозни болести - патология от сърдечносъдов тип, тромбемболизъм, аортна дисекация, пневмоторакс и пневмонии.