Хемоглобинът е молекулата в червените кръвни клетки, която пренася кислород към тъканите на тялото. Малък процент от хемоглобина е с прикрепена към него захар и този вид хемоглобин е известен като гликиран хемоглобин (HbА1с). Нивото на HbА1с зависи от нивото на захар (глюкоза) в кръвта: колкото по-висока е кръвната захар, толкова по-висок е гликираният хемоглобин.

 

Какво е гликиран хемоглобин?


Подобно на свойствата на захарта в кулинарията, в тялото кръвната захар се прилепва с особен афинитет към протеините. Червените кръвни клетки, които циркулират в кръвоносната ни система, живеят около три месеца преди да загинат. Прикрепената към тези червени кръвни клетки глюкоза се придържа към тях посредством свързване с хемоглобина (наричан гликиран хемоглобин). Измерването му дава на лекаря информация за средните нива на кръвната захар в предходните три месеца. Колкото по-висока е концентрацията на захар в кръвта, толкова по-високи са нивата на гликирания хемоглобин. Във всеки момент нивата на гликирания хемоглобин представляват средните концентрации на кръвна захар при човек с диабет за приблизително предходните 3 месеца. 

 

Какво причинява високи или ниски нива на HbА1с?

Нивата на хемоглобин А1с могат да бъдат променени от:

 • Перорален или интравенозен прием на глюкоза,
 • Прехранване или гладуване,
 • Лечение с инсулин или други неинсулинови антидиабетни медикаменти,
 • Физическите упражнения,
 • Комбинации от тези и други фактори.

Целта на хората с диабет е да установят стабилни нива на глюкоза в кръвта, водещи до нива на гликиран хемоглобин под 7%, за да се намалят или предотвратят усложненията на диабета (например диабетна полиневропатия, ретинопатия и нефропатия).

 

Какви са нормалните и повишените стойностти на гликирания хемоглобин?

Нормалните граници на HbA1c се движат между 4 и 5,7%. Стойностти на гликирания хемоглобин > 6,5% се използват като диагностични за захарен диабет. Нива на HbA1c между 5,7 и 6,4% съответстват на предиабет.

 

Нивата на гликирания хемоглобин се използват рутинно за определяне на контрола на кръвната захар при хората със захарен диабет. Хората с диабет и с лош контрол на кръвната захар имат нива на HbА1с над 7%. Понижаването на нивата на хемоглобин А1с с 1% може да намали риска от микросъдови усложнения (например диабетна ретинопатия, нефропатия или полиневропатия) с 10%.

 

Колко често трябва да се изследва HbA1c при диабетици?

Нивата на HbА1с трябва да се проверяват според Американската диабетна асоциация на всеки шест месеца при диабетици със стабилен контрол на кръвната захар и на всеки три месеца – при хора с непостигнат все още стабилен контрол на кръвната захар.

 

Корелацията между нивата на хемоглобин A1c и средните нива на кръвната захар е представена в следната диаграма:

 • HbA1c  6% -----> 7 ммол/л кръвна захар;
 • HbA1c 7% -----> 9,0 ммол/л кръвна захар;
 • HbA1c 8% -----> 10,0 ммол/л кръвна захар;
 • HbA1c 9% -----> 11,5 ммол/л кръвна захар;
 • HbA1c 10% -----> 13,1 ммол/л кръвна захар;
 • HbA1c 11% ------> 15,0 ммол/л кръвна захар;
 • HbA1c 12 % ------> 16,5 ммол/л кръвна захар;
 • HbA1c 13% -------> 18,5 ммол/л кръвна захар;
 • HbA1c 14% -------> 20,0 ммол/л кръвна захар.

 

Понастоящем Американската диабетна асоциация препоръчва при всички диабетици целта HbА1с да е под 7,0%, докато други групи като Американската асоциация на клиничните ендокринолози препоръките са  HbA1c да е под 6,5%. 

 

Днес водещите дружества в света за изучаване на захарния диабет препоръчват индивидуализирания подход. При млади диабетици контролът може да бъде по-строг, т.е. целите на гликираният хемоглобин е добре да са < 6,5%. При възрастни диабетици с множество придружаващи заболявания и очаквано по-кратка продължителност на живот препоръките следва да не са толкова строги и прицелните нива на HbA1c може да се движат около 8-8,5%.