Етанолът е най-известната токсична молекула.

 

Неговите способности спомагат за бързото му усвояване от организма. Химическата му структура обяснява и опосредства неговите ефекти, разпространени из цялото тяло. 


 

Махмурлук е народна дума, която включва комплекс от симптоми, проявяващи се след алкохолна интоксикация.

 

Симптомокомплексът включва широка гама от субективни оплаквания - главоболие, световъртеж, жажда, гадене, повръщане, обща слабост и коремни болки.

 

Обяснението на тези симптоми се търси на биохимично и на патофизиологично ниво. Именно там се усеща пулсът на истинските причини за горните симптоми.

 

Два са основните фактори, предизвикващи главоболие след алкохолна злоупотреба.

 

Първият е почти неизменната дехидратация и електолитен дисбаланс на организма.

 

Вторият е натрупването в кръвта на метаболитни продукти от процеса на обезвреждане на етанола. Този фактор е с по-голяма тежест по отношение на главоболието, което е сред основните симптоми на махмурлука.

 

Детоксикацията на алкохола се осъществява в черния дроб. Функциониращите там ензимни системи поетапно го разграждат до междинни метаболити. Един от тях е ацеталдехидът.

 

Ензимът, превръщащ етанола в ацеталдехид, е високоактивен. При повечето хора, когато е осъществен прием на повече алкохол, ензимът работи на много високи обороти и произвежда голямо количество ацеталдехид.

 

Последният се обезврежда от друг чернодробен ензим, който, обаче, е по-ниско активен, защото за дейността му е необходима химичната субстанция, наречена глутатион.

 

При постъпване на значително количество алкохол в кръвта, глутатионът бързо се изчерпва. В резултат на това, ацеталдехидът се метаболизира по-бавно от своя предшественик - етанола. Това рефлектира в покачване плазмената концентрация на ацеталдехида и неговото достигане до мозъка.

 

Ацеталдехидът е 30 пъти по-токсичен от етанола. Може да предизвика гадене и повръщане посредством дразнене на специфичните нервни центрове в мозъка.

 

Ако след прием на голямо количество алкохол се събудите с главоболие, дразни ви светлината и имате намалена търпимост към шум, то отговорен за тези ефекти е именно ацеталдехидът.

 

Дехидратацията като причина за главоболието при махмурлук може да бъде преодоляна чрез адекватен прием на течности, които да запълнят предизвиканите загуби на плазмен обем.

 

Над 148 милиарда долара годишно са загубите на американската икономика, вследствие на неявяване на работа или понижена продуктивност след прием на голямо количество алкохол предходната вечер.

 

Ето защо, въпросът за това има ли начини за по-бързото елиминиране на ацеталдехида от кръвта занимава както учените, така и обикновения човек по целия свят.

 

Дихидромирицетинът (ДХМ) е активна съставка, извлечена от растението Hovenia dulcis. То се използва от древността в китайската медицина в лечението на чернодробни заболявания.

NEWS_MORE_BOX

 

 

Няколко клинични проучвания установяват, че активната субстанция действа като естествен антидот на алкохола в организзма на човека.

 

Дихидромирицетинът се противопоставя на етанола на две нива. В мозъка блокира свързването на алкохола с ГАБА рецепторите, посредством които етанолът осъществява мозъчните си ефекти.

 

В черния дроб дихидромирицетинът увеличава активнотта на ензимите, обработващи и елиминиращи етанола и ацеталдехида.

 

Дихидромирицетинът вероятно е лекът на бъдещето срещу махмурлука. Резултатите досега показват значително редуциране на махмурлука при алкохолна интоксикация и прием на лекарството.

 

Дихидромирицетинът не е достатъчно повсеместно разпространен медикамент, за да бъде препоръчан като универсално средство за борба с махмурлука.

 

В повлияването на главоболието при махмурлук полезни могат да бъдат нестероидните противовъзпалителни медикаменти като ибупрофен, напроксен и други. Комбинацията им с алкохолен прием обаче, не е от най-удачните поради увеличения риск от стомашни кръвоизливи.

 

Обнадеждаващи резултати в лечението на махмурлука показва N-ацетил цистеина, който действа на чернодробно ниво.

 

Абсолютно противопоказен е медикаментът ацетаминофен (парацетамол), тъй като затормозява черния дроб, работещ изключитело интензивно за елиминирането на етанола и метаболитите му.