Мозъчният тумор представлява формация на анормални клетки в мозъчната тъкан. Съществуват много различни типове мозъчни тумори. Някои са неракови (доброкачествени), а други са злокачествени.

 

Мозъчните тумори могат да започнат развитието си в мозъка или да са метастатични, т.е. първичното огнище да е в друг орган. Скоростта на растеж на тумора, както и местоположението му определя това как той ще повлияе на функцията на нервната система.


 

Признаците и симптомите на мозъчен тумор варират значително от размера, местоположението и скоростта на растеж на тумора. Общите прояви на заболяването могат да включват:

 • Главоболие или промяна в модела на главоболие;
 • Пристъпи на главоболие, което постепенно става все по-често и по-тежко и което не се повлиява от медикаменти;
 • Необяснимо гадене или повръщане;
 • Проблеми със зрението – замъглено зрение, двойно виждане или загуба на периферното зрение;
 • Постепенна загуба на усещане или трудно движение на крайниците;
 • Координационни смущения;
 • Говорни затруднения;
 • Промени в личността или поведението;
 • Припадъците или гърчовете са алармиращ симптом особено при пациенти, които нямат анамнеза за минали гърчове и припадъци;
 • Проблеми със слуха.

При повечето хора, при които има доказан първичен мозъчен тумор, причината за възникване е неясна. Но лекарите са идентифицирали някои фактори, които могат да повишат риска от мозъчен тумор.

 

Тези фактори включват:

 • Излагане на радиация. Хората, които са били изложени на вид радиация, наречена йонизираща, имат повишен риск от развитие на мозъчен тумор. Примери за йонизиращо лъчение включват лъчева терапия, използвана за лечение на рак и радиационно облъчване, причинено от атомни бомби.
 • Фамилна анамнеза за мозъчен тумор. Малка част от мозъчните тумори се среща при лица с фамилна анамнеза за тумор в мозъка или фамилна анамнеза за генетични синдроми, които увеличават риска от мозъчни тумори.
 • Работата в нефтопреработвателни компании, боравещи с реактивни горива или химикали като бензен, работа в каучуковата промишленост повишават риска от развитие на мозъчен тумор почти двукратно.

Първичните мозъчни тумори произхождат от самата мозъчна тъкан или от тъкани в близост до него, като например покриващите мозъка обвивки (менингите), черепномозъчните нерви, хипофизната жлеза или епифизната жлеза.

 

Ракът на мозъка е 10-тата причина за смърт при мъжете и жените в световен мащаб. Смята се, че близо 17 000 възрастни годишно умират от първичен тумор на цетралната нервна система.

 

Източници:

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/brain-tumor/symptoms-causes/syc-20350084 https://www.medicinenet.com/brain_cancer/article.htm https://www.cancer.net/cancer-types/brain-tumor/symptoms-and-signs