В световен мащаб голям процент от жените предпочитат оперативното родоразрешение. Цезаровото сечение е една от най-честите оперативни интервенции при жените в детеродна възраст, като често срещан проблем при дамите е постоперативното гадене и повръщане.


Обикновено секциото се извършва със спинална анестезия, която представлява регионален метод на обезболяване. За да се постигне аналгезия (обезболяване) и след самото раждане, често, освен локалния анестетик, интратекално се прилага и морфин. Благодарение на този медикамент от групата на опиатите се постига ефективно обезболяване след операцията в рамките на 12 до 24 часа. Често срещани странични ефекти на морфина са гаденето, повръщането и силният сърбеж (пруритус).


Тези ефекти зависят от дозата на морфина. Проявяват се при 60-80% от жените, родили с Цезарово сечение и при 40 - 60% общо от пациентите, претърпели хирургични инервенции. Гаденето след секцио, освен заради приложението (интратекално или парентерално) на опиоиди, може да се дължи и на стимулиране на матката, маточната шийка и влагалището, което да доведе до предаването на аферентни сигнали до тазовото и хипогастричното нервни сплетения. Нежеланите реакции може да се дължат и на кървене по време на операцията, ниско артериално налягане, на някои антибиотици, на повишена вагусова активност и т.н.Интересното е, че за пациентите гаденето след операция е почти толкова важно, колкото и болката, а в същото време е често подценявано от лекарите. Гаденето и повръщането водят до силен дискомфорт и влошават качеството на болничния престой. Постоперативното гадене и силните позиви при повръщане са свързани с риск от аспирационна пневмония, кръвоизливи, дехидратация, електролитни нарушения и др.


За щастие, профилактиката на постоперативното гадене и повръщане е възможна. Тя се осъществява с антиеметици, които успешно намаляват инцидентите на гадене с 15 до 30%, което не е никак малко.


Медикаментите, които могат да се прилагат с цел предотвратяване на нежеланите реакции, са много, но един от най-често употребяваните е метоклопрамид или познатият на всички деган.

 

Сравнително ново проучване изследва ефектите на ниски (суб-хипнотични) дози на медикамента пропофол с цел профилактика на гаденето и повръщането. Нормално пропофолът, използван за анестезия има нисък потенциал да води до гадене и повръщане. Ето защо той е обект на подобни проучвания.


Конкретното проучване е проспективно двойно сляпо и рандомизирано. В него са изследвани 345 раждащи със секцио жени, на които е приложен морфин интратекално, разделени в три групи; първа група - жени, на които е приложен метоклопрамид за профилактика на гаденето преди края на секциото; втора група- жени, на които е приложен пропофол в суб-хипнотична доза преди края на операцията (0,5 мг/кг) и контролна - приложен е водно-солеви разтвор. Резултатите от проучването показват, че пропофолът, е също толкова ефикасен при профилактика на постоперативно гадене и повръщане, колкото и метоклопрамида, като пропофолът намалява значително инцидентите на силен сърбеж.


Библиография:

Sub-hypnotic Dose of Propofol as Antiemetic Prophylaxis Attenuates Intrathecal Morphine-induced Postoperative Nausea and Vomiting, and Pruritus in Parturient Undergoing Cesarean Section A Randomized Control Trial Sylvanus Kampo; Alfred Parker Afful; Shiraj Mohammed; Michael Ntim; Alexis D. B. Buunaaim; Thomas Winsum Anabah BMC Anesthesiol. 2019;19 (177)