Функционално неврологично разстройство, известно още с понятието конверзионно разстройство е термин описващ широк спектър от симптоми, които по своя характер имат неврологична генеза, но не могат да се обяснят с никакво налично неврологично или друго медицинско състояние. Въпреки това оплакванията предизвикват значителен дистрес на засегнатите, а в някои случаи и смущение в ежедневното им функциониране.

 

Признаците и симптомите варират в зависимост от вида на функционалното неврологично разстройство и могат да имат специфичен патерн. Най-често заболяването засяга способността за движение или усещанията, например ходене, преглъщане, гледане или слушане. Симптомите могат да варират по тежест и могат да се засилват и отшумяват или да са постоянни във времето. Въпреки всичко засегнатите не могат сами да предизвикват или контролират своите симптоми.


 

Причината за появата на функционално неврологично разстройство все още не е известна. Симптомите могат да се провокират от подлежащо неврологично заболяване или да бъдат реакция на стрес или на психологическа или физическа травма, но това не е задължителено условие за тяхната поява. Приема се, че в основата на развитие на заболяването стои нарушение в начина, по който мозъкът функционира, а не нарушение в неговата структура (напр. вследствеи на инсулт, множествена склероза, инфекция, травма и др.).

 

Какви са симптомите на заболяването?

Симптомите варират в зависимост от типа функционално неврологично разстройство, но при повечето случаи те са достатъчно сериозни, за да предизвикат потърсването на медицинска помощ. Симптомите обикновено засягат движенията на тялото и/или неговите сетивни възприятия.

 

Симптоми на засягане на двигателната активност и функция включват:

 • Мускулна слабост или парализа;
 • Абнормни движения като тремор или трудно ходене;
 • Загуба на баланс;
 • Трудно преглъщане или усещане за „буца в гърлото”;
 • Припадъци или епизоди на треперене и очевидна загуба на съзнание (неепилептични припадъци);
 • Епизоди на „изключване” и липса на ответна реакция/отговор.

Симптоми, които засягат сетивните възприятия могат да включват:

 • Изтръпване или липса на усет в част от тялото;
 • Говорни смущения – провлачен говор или загуба на гласа;
 • Зрителни нарушения като двойно виждане или слепота;
 • Проблеми със слуха или глухота.

Каква е причината за развитие на функционално неврологично разстройство?

Точната причина все още не е установена. Предполага се участието на различни мозъчни структури, участващи в контрола на движенията и сетивните възприятия, макар да не се открива органична причина и заболяване, което би могло да обясни появата на симптомите. В някои случаи симптомите могат да възникнат внезапно на фона на силен стрес или емоционална или физическа травма.

 

Кои са рисковите фактори за развитие на заболяването?

 • Наличие на неврологично заболяване като епилепсия, мигрена или двигателно разстройство;
 • Скорошно стресово събитие, емоционална или физическа травма;
 • Наличие на психично заболяване като депресия, тревожност, дисоциативно разстройство ли определен тип личностово разстройство;
 • Наличие на близък роднина с функцинално разстройство;
 • Евентуално - преживяно физическо или сексуално насилие или пренебрежение в детска възраст.

Жените са по-предразположени към появата на функционално неврологично разстройство.

 

Как се поставя диагнозата и какво е лечението?

 

Няма специфичен тест, който доказва наличието на функционално неврологично разстройство. На първо място е важно изключването на органично неврологично или друго соматично, както или психично заболяване.

 

Решаващи за поставянето на диагнозата са наличието на:

 • Един или два симптома, засягащи двигателната активност или сетивните усещания;
 • Симптомите не могат да се обяснят с налично неврологично, соматично или психично заболяване;
 • Симптомите предизвикват значителен дистрес и проблеми в социалната активност, работната среда и са достатъчно значими, за да се потърси медицинска помощ.
NEWS_MORE_BOX

 

Лечението зависи от типа на симптомите и може да включи мултидисциплинарен подход с участието на невролог, психиатър, физиотерапевт, логопед и т.н.

 

Решаващо за терапията понякога е внимателното обяснение, че не се открива подлежащо животозастрашаващо състояние. Въпреки това, тъй като симптомите не могат да се игнорират удачно е провеждането на когнитивно-поведенческа терапия, физикална терапия и рехабилитация, терапия с логопед, техники за релаксация, музикотерапия, а също и хипноза, особено в случаите, при които има фамилност.

 

Няма показано медикаментозно лечение по отношение на симптомите на функционалното неврологично разстройство. В някои случаи, терапия с антидепресанти е показана при съпътстваща депресивна симптоматика, при овладяване на болката или при недостиг на сън.