Какво представлява фоликуларният лимфом?

Фоликуларен лимфом е форма на рак, която влиза в групата на неходжкиновите лимфоми - сложна група от злокачествени заболявания, които засягат лимфната система.


Лимфната система функционира като част от имунната система и защитава тялото от инфекции и заболявания. Тя се състои от мрежа от лимфни съдове, които са изпълнени с водниста тъканна течност - лимфа. Лимфата се образува като в крайните лимфни съдове навлиза междуклетъчна течност, която съдържа протеини, мазнини и някои бели кръвни клетки, известни като лимфоцити. Капилярните лимфни съдове се събират във все по-големи съдове. Най-големите от тях се вливат в големите вени близо до сърцето и така лимфата се влива в кръвта.Докато лимфата се придвижва през лимфната система, тя се филтрира от мрежа от малки структури, известни като лимфни възли, които помагат за отстраняването на микроорганизми (например вируси, бактерии и др.) и други чужди тела. Групи лимфни възли са разположени по цялото тяло, включително, но не само, на шията, под мишниците, лактите, гърдите, корема и слабините.

 

Лимфоцитите произхождат от костния мозък, съхраняват се в лимфните възли, но могат да бъдат открити и в други лимфни тъкани. Също към лимфните възли, в лимфната система се включва и далака, който филтрира изхабените червени кръвни клетки и произвежда лимфоцити. Лимфната тъкан или циркулиращите лимфоцити също могат да бъдат разположени в други области на тялото. Има два основни типа лимфоцити: В-лимфоцити (В-клетки), които могат да произвеждат специфични антитела за неутрализиране на някои нахлуващи микроорганизми, и Т-лимфоцити (Т-клетки), които могат директно да унищожат микроорганизмите или раковите клетки, или подпомагат дейността на други лимфоцити.


Как възниква фоликуларният лимфом?


Фоликуларният лимфом (нодуларен) нехочкинов лимфом е В-клетъчен лимфом, развива се при превръщането на В-клетка в злокачествена. Ненормалният, неконтролируем растеж и размножаване (пролиферация) на злокачествени В-клетки може да доведе до разширяване на специфични области на лимфните възли; засягане на други структури като далака или костния мозък; разпространяване в други органи.

 

Терминът "фоликуларен лимфом" идва от наблюдението, че раковите клетки са групирани в клъстери (или фоликули) в лимфните възли.

 

Неходжкиновият лимфом, включително фоликуларният лимфом, може да се обозначи като нискокачествен (или индолентен), което означава, че ракът има тенденция да расте бавно и да предизвиква малко симптоми или висококачествен (агресивен), което означава, че ракът обикновено расте бързо.


Какви са симптомите на фоликуларния лимфом?


Специфичните симптоми и физикалните находки на фоликуларния лимфом могат да се проявявт по различен начин за всеки отделен случай, в зависимост от степента и мястото на засягане и други фактори. Фоликуларен лимфом има рецидивиращ и ремитиращ курс - ракът се редува между периоди на влошаване, често изискващи лечение, и периоди, в които ракът е в ремисия. При много хора фоликуларният лимфом има бавен ход на растеж, който се развива в продължение на много години.


Честа находка при фоликуларния лимфом е уголемяването на засегнатите лимфни възли (лимфаденопатия). Лимфните възли могат да станат твърди и осезаеми под кожата. Тези в областта на шията, подмишницата и слабините са най-често засегнати от лимфома. Лимфните възли в корема също могат да се подуят, но не са толкова осезаеми. Увеличението на лимфните възли е предимно безболезнено. То може да продължи няколко години, преди да се постави диагнозата фоликуларен лимфом.


Библиография:
Freedman A. Follicular lymphoma: 2018 update on diagnosis and management.
Armitage JO, Gascoyne RD, Lunning MA, Cavalli F. Non-Hodgkin lymphoma. Lancet.
Stenner F, Renner C. Cancer immunotherapy and the immune response in follicular lymphoma.