При наличие на фамилна анамнеза за рак на гърдата, жените са с висок риск от заболяването дори и при негативно генетично изследване.

Известно е значението на гените BRCA1 и BRCA2 при злокачествените образувания на гърдата и яйчниците. Те обаче се срещат в едва 15% от всички случаи. Гените се откриват в едва едно от всеки пет семейства, в които има рак на млечната жлеза. Това е важна информация за всички жени, смятащи да се подложат на генетично изследване, твърди съветника по генетика за Университета Джорджтаун Бет Пешкин.

Това, което изяснява подобен тест е рискът от рак на яйчниците. При липсата на двата гена, той е сравнително нисък. Относно рака на гърдата - разработват се нови изследвания, които ще имат по-голяма информативна стойност.