Дали даден човек ще развие диабет, зависи от условията на средата, които обитава, твърдят учени.

Резултати от наскоро проведено проучване показва, че опасността от развитие на метаболитни проблеми и инсулинова резистентност е в зависимост от екологичното състояние и степента на урбанизация на районите, в които живеят хората.


Изследователски екипи от университета в Индиана и от института Регенстриф проучват факторите на околната среда, които провокират развитието на диабет. По време на мащабното проучване са събрани данни за хиляди хора на възраст между 49 и 65 години, които страдат от диабет.


Получените резултати показват, че колкото по-урбанизиран и замърсен е един район, толкова по-бързо прогресира заболяването.


Авторите отбелязват, че замърсяването на въздуха, промишленият шум, лошата инфраструктура и стресовите ситуации, типични за големите и пренаселени градове, са все фактори, които повишават риска от инсулинова резистентност, както и обуславят бързото прогресиране на диабетното заболяване.


Специалистите са на мнение, че за развитие на диабет важна роля има и психологическият стрес и напрежението, породени от лошите условия на средата.


Експерти от  Международната Федерация Диабет (IDF) алармират, че болните от диабет са над 300 милиона по целия свят, а други 350 милиона души са предразположени към заболяването като е само въпрос на време да го развият.


По прогнози на IDF до 2030 г. страдащите от инсулинова резистентност ще достигнат до 500 милиона.
Резултатите от изследването за връзката между риска от диабет и условията на средата са публикувани в он лайн изданието на медицинския факултет към университета в Индиана.