Според проучване, направено от италиански учени, причина за различни промени в етапите на човешката еволюция са вирусите.
 


Изследователи от института IRCCS към Миланския университет и техни колеги от Политехническия университет анализирали генетичния код на 52 популации от различни краища на света. Анализът на генетичните проби показал повече от 400 различни мутации в 139 гена.
 

 


През всичките 200 000  години на човешка еволюция, отделните популации били изложени на влиянието на различни вируси, които трайно променили генетичния им код.
 


Експертите считат, че вирусите значително са повлияли на човешкия генетичен код и цели 8% от  генома ни е съставен от така наречените ендогенни ретровируси, които включват техния генетичен код в нашия.
 

 

С генетичните мутации, авторите на изследването обясняват защо някои хора са по-устойчиви на атака от страна но вирусите, а имунитета на други не може да ги защити от атаките на микроорганизмите. В хода на изследването учените установили повече генни мутации, където популациите са били инфектирани с многобройни различни вируси.
 


Според авторите на изследването, това ново откритие ще помогне за разработването на по-ефикасни ваксини и медикикаменти.