Есенциалният тремор е прогресивно неврологично заболяване, чиято най-характерна черта е треперенето на ръцете по време на волеви движения, например хранене или писане. Треморът може да засяга още главата, долната челюст и/или долните крайници. По правило треморът започва от ръцете и постепенно се разпространява към други части в тялото. Освен двигателните неудобства, есенциалният тремор е свързан и с редица медицински състояния – повишен риск от деменция и депресивни състояния.

 

Въпреки че състоянието е най-често умерено, то може да затрудни ежедневните дейности на засегнатите. Това се отнася най-вече за активности, изискващи прецизна моторна координация като шиене, писане и др. В по-тежките случаи състоянието нарушава или прави невъзможно храненето, обличането и самообслужването. Може да бъде нарушена и способността да се поддържа равновесие.


 

Есенциалният тремор е едно от най-често срещаните неврологогични разстройства – засяга около 4% от лицата над 40 години, като процентът прогресивно нараства във възрастовите групи над 50, 60 и 70 години. Състоянието може да започне на всяка възраст – от ранно детство до напреднала старост и да засегне всеки мускул в тялото.

 

По правило, той се проявява като ритмично треперена на мускулите, което се появява само при мускулно усилие, но не и при покой. Треперенето обикновено се засилва при дейности, изискващи концентрция като говорене пред публика, при преживяване на силни емоции, както и от умора, понижаване на кръвната захар, кофеин и някои антидепресанти. При много хора то е особено силно непосредствено след събуждане, след което бързо отслабва. Треморът обикновено е асоцииран и със затруднено вербално изразяване. Няма правило, по което да се прогнозира темпът на прогресия, т.е. това може да става както бързо, така и бавно.

NEWS_MORE_BOX

 

Точната причина за появата на тремора не е ясна, но изглежда, че има значителен генетичен компонент, тъй като много от засегнатите имат член от родословното дърво със същото състояние. Откриват се и изменения в церебелума - дял от главния мозък, координиращ движенията и поддържащ равновесието, клетките на Пуркиние и други промени в централната нервна система. Обсъжда се и значението на някои невротоксини, попаднали в организма чрез храната.

 

Диагностиката се извършва изцяло на базата на клиничната картина. Понякога есенциалният тремор се появява в комбинация с други неврологични разстройства като дистония, при която продължителни мускулни контракции водят до заемане на нетипично положение на тялото, или болест на Паркинсон. Есенциалният тремор има свойството да възниква заедно и с ортостатичния.

 

Въпреки че не е известно какво поражда тремора, са открити лекарства, които го облекчават. Бета-блокерът пропранолол е отдавна използван за облекчаване на тремор, включително от хирурзи преди операция. Други лекарства, за които е известно, че повлияват тремора са антиконвулсантите примидон и клоназепам. Алкохолът има още по-силен ефект, но не може да бъде разглеждан като практично лечение.  

 

Освен есенциален, съществуват и други типове тремор. Такива са постуралният тремор, който представлява треперене в ръцете при изпъването им встрани от тялото; треморът на ръцете в покой и ортостатичният тремор – треперене на краката.