I. Същност

Еритропоетинът представлява гликопротеиден хормон, който е растежен фактор по отношение еритропоезата. Човешкият еритропоетин е полипептид, състоящ се от 165 аминокиселини. Той може да стимулира самостоятелно или заедно с участието на други цитокини, растежа и развитието на предшествениците на еритроцитите в костния мозък, което води до увеличаване броя на червените кръвни клетки.

90% от еритропоетина при възрастните се синтезира и секретира от интерстициалните корови фибробласти в бъбреците, в отговор на понижено снабдяване на тъканите с кислород. Останалите 10% от ЕРО се синтезират от хепатоцитите и интерстициалните Ito-клетки на черния дроб (важни през феталния и перинаталния период). Секрецията на еритропоетина се контролира от нивото на кислородната сатурация на кръвта. В условия на хипоксия (недостатъчно снабдяване с кислород на клетките и тъканите), еритропоетинът в плазмата се увеличава. Хипоксията може да се дължи на анемия, намален кислород-пренасящ капацитет, намалено кислородно насищане на хемоглобиновите молекули и други. Има предположения, че съществува обратна корелация между серумното ниво на ЕРО и количеството на червените кръвни клетки.

    

Допълнителни нехемопоетични функции на ЕРО: може да предизвиква вазоконстрикция и свързана с това хипертония, стимулира ангиогенезата и пролиферацията на гладките мускулни влакна, може да повиши абсорбцията на желязото чрез потискане на хормона хепсидин. Проучвания съобщават, че EPO оказва влияние върху защитата на невроните в условия на хипоксия (напр. инсулт и т.н.), подобрява паметта. Приложението на ЕРО може  да бъде ефективно за лечение на депресията.

NEWS_MORE_BOX


II. Метод на изследване:

 

ELISA “сандвич принцип”. EPO ELISA теста използва две различни миши моноклонални антитела, специфично насочени срещу различни региони на човешкия ЕРО.

 

III. Информационно съдържание и клинично значение:

Клинични индикации за изследване на показателя:
 - Диагноза и диференциална диагноза на анемии и полицитемии;
 - В помощ на предвиждане и мониторинг на отговора към терапия с рекомбинантен еритропоетин при пациенти с анемии;

Количественото определяне на ЕРО в серума подпомага диагнозата и диференциалната диагноза при анемии и еритроцитози.


1. При анемиите:

  •  Апластични, хемолитични и желязодефицитни анемии – стойностите на ЕРО са повишени;

 

  •  Анемии при бъбречни заболявания и някои други заболявания (напр. СПИН) – стойностите на ЕРО са ниски;


Ниските конценрации на ЕРО могат да бъдат ранен сигнал за отхвърляне на бъбречен трансплантант.

ЕРО може да се използва за мониторинг на пациенти със СПИН на AZT-терапия. Нарастването на ЕРО при тези пациенти е сигнал за това, че анемията при провежданата AZT-терапия се дължи на хипоплазия/аплазия на червения кръвен ред.


2. При еритроцитози:
Полицитемия вера (първична еритроцитоза) е резултат от автономна пролиферация на 3-те кръвни реда, с превалиране на еритропоезата. В тези случаи стойностите на ЕРО са ниски.


Вторичните полицитемии (полиглобулии), в случай че е изключена дехидратация (относителна еритроцитоза), се дължат на повишение на ЕРО (с вторично стимулиране на еритопоезата) в резултат на различни причини:

  • Автономно повишение на ЕРО – при паранеопластични синдроми (при хипернефром, овариален карцином, тумори на малкия мозък и др., в тези случаи ЕРО може да се ползва и като туморен маркер), при бъбречна поликистоза, фамилна еритроцитоза;

 

  • Компенсаторно повишаване на ЕРО - при хипоксия (пребиваване на големи  височини, белодробни заболявания, сърдечни заболявания), при увреждания на хемоглобина (вродена метхемоглобинемия, карбоксихемоглобин), медикаменти;


За диагностични цели, резултатите от теста винаги трябва да се преценяват съобразно анамнезата на пациента, клиничната картина и други проведени изследвания.

 

IV. Материал за изследване: серум

Важни са изисквания към пробовземането: необходимо е съсирването на кръвта до ретрахиране на съсирека да стане на 2-8оС или върху лед. Проби коагулирали на стайна температура могат да дадат по-ниски стойности на ЕРО. Отделеният след центрофугирането серум се замразява на -15оС или по-ниска температура, и така се транспортира, ако е необходимо.


Литература:
Инструкции на производителя.
Ashby DR, et al.; (March 2010). "Erythropoietin administration in humans causes a marked and prolonged reduction in circulating hepcidin".Haematologica 9 (3): 505–8.
Jelkmann, W (2007). "Erythropoietin after a century of research: younger than ever". Eur J Haematol. 78 (3): 183–205.
Miskowiak, K., et al.; (2007). "Erythropoietin Improves Mood and Modulates the Cognitive and Neural Processing of Emotion 3 Days Post Administration". Neuropsychopharmacology 33 (3): 611–618.   
Miskowiak, K. W., et al.; (2009). "Effects of erythropoietin on emotional processing biases in patients with major depression: An exploratory fMRI study". Psychopharmacology 207 (1): 133–142.
Sirén AL, et al.; (March 2001). "Erythropoietin prevents neuronal apoptosis after cerebral ischemia and metabolic stress". Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 98 (7): 4044–9.