Епилептичният статус е животозастрашаващо състояние. На практика това е състояние на активност на болни от епилепсия, при които се развива клиничната картина на внезапна загуба на съзнание с или без предшестваща аура, както и конвулсионна картина в продължение на 3-10 минути.
 
Епилептичният статус се оценява като такъв от екипите на спешна помощ в условията, когато пациентът е заварен в епилептичната криза или при анамнестични данни за два или три протекли конвулсионни пристъпа, без той да се “връща” в съзнание между тях. Епилептичните статуси са характерни за всички пациенти, диагностицирани с епилепсия, като най-често те са деца или възрастни хора над 60-годишна възраст.
 

Колко вида кризи на епилепсия съществуват?

Епилептичният статус най-общо може да бъде няколко вида според патофизиологията си, степента на развиване на клиничната картина или типовете гърчове по време на пристъпите. Епи-статусът може да бъде генерализиран тонично-клоничен, генерализиран тоничен, генерализиран клоничен или генерализиран миоклоничен.
 
При деца е възможно лекарите да се сблъскат с така наречения хемикорпорален пристъп. Възможно е епи-статусът да се развие като неконвулсионен генерализиран статус, при който липсва гърчова симптоматика, а пациентите попадат в така наречения апсансов прозорец или криза. Възможно е епилептичната криза да се развие и като парциален епи-статус или продължителна частична епилепсионна криза – epilepsia partialis continua
 
  • Grand-mal епи статус
Този вид криза се проявява с генерализиран тонично-клоничен гърч със загуба на съзнание. Пристъпът може да продължи повече от 5 минути еднократно или да се прояви като няколко поредни пристъпа без период на навлизане в съзнание.
 
Клиничната картина показва загуба на съзнание, кома, генерализирана гърчова симптоматика, фебрилитет, данни за мозъчен оток, нарушения във водно-електролитния баланс, цианоза, изпотяване, хиперсекреция от трахеобронхиалното дърво, ускорена сърдечна дейност или забавен пулс, развитие на белодробен оток и други спешни кризи, налагащи намесата на обучен спешен екип. 
 
  • Petit-mal статус – кризата с малки припадъци
NEWS_MORE_BOX
 
Този тип епи-криза представлява свръхсинхронен разряд в невроните на епилептичното огнище в кората на мозъка. Това се случва в резултат на синхронна супер силна активация, която се разпространява бързо по двете мозъчни полукълба. При ЕЕГ-диагностика се вижда развитието на пик-бавни вълни с честота 3 на секунда. 
 
Симптоматично този вид кризи протичат със загуба на съзнание, но са много по-кратки, отколкото гранд-мал кризите, леки двигателни прояви на мускулните групи около устните, както и на отделни мускули в крайниците или по торса, отклоняване на погледа, мастикаторни движения.
 
Най-често този вид кризи се развиват при деца – те стават неадекватни, отведнъж се концентрират в една точка и спират да гледат настрани, погледът им става празен и не реагират на повикване от околната среда. Възможно е пациентите, не само деца, да реагират и с леко потрепване на клепачите. 
 
Тази форма на епилепсия е известна като абсансната криза. Съществуват типични, атипични, прости и комплексни абсанси
 
При всички видове кризи на епилепсия, както и при всяка спонтанно настъпила загуба на съзнание, е необходимо да се проведе преглед от спешен лекар, да се извърши медикация и да се категоризира дали състоянието е форма на епилепсия или психогенно провокиран припадък.